Tracheostoma

Soms moet een patiënt langere tijd worden beademd. Dan kunnen we besluiten om een tracheostoma te plaatsen. Een tracheostoma is een kort buisje dat in de luchtpijp wordt ingebracht.

Wat is tracheotomie?

Bij een tracheotomie brengt de intensivist of de chirurg een kunstmatige opening in de luchtpijp aan. Dit gebeurt net onder de adamsappel. In vaktaal noemen we dit een tracheostoma. Door de opening wordt een pijpje ingebracht. Dit gebeurt op de IC op in de operatiekamer. De ingreep verloopt vrij snel. De patiënt merkt hier weinig van, omdat hij of zij tijdens de ingreep in slaap wordt gehouden.

Waarom een tracheostoma?

Een tracheostoma is een vorm van beademing, die voordelen heeft ten opzicht van de beademing via een buisje in de keel:
  • voor de patiënt is een tracheostoma comfortabeler dan beademing via een buisje
  • de mond van de patiënt kan makkelijker worden verzorgd dan bij beademing via een buisje
  • het slijm uit de longen kan makkelijker worden opgehoest en weggezogen
  • het ontwennen van de beademingsmachine kan sneller en makkelijker
  • soms is communicatie met de patiënt makkelijker omdat hij of zij de lippen wat kan bewegen, waardoor liplezen mogelijk wordt

Communicatie bij een tracheostoma

Met een tracheostoma kan de patiënt niet praten. Communicatie kan door:
  • liplezen
  • letterbord
  • schrijven met pen en papier

In sommige gevallen is het mogelijk om de patiënt door middel van een ‘spreekklep’ te laten spreken. Dit kan alleen als de patiënt niet aan de beademingsmachine is aangesloten.