Trombolyse

Krijgt iemand een beroerte dan moet hij of zij zo snel mogelijk een infuus met medicatie krijgen om het stolsel in de hersenen op te lossen. In ieder geval binnen 4,5 uur na de eerste verschijnselen. Hoe eerder de patiënt de medicatie krijgt, hoe minder kans er is op blijvende schade.

Wat is trombolyse?

Trombolyse is een behandeling met het medicijn alteplase dat stolsels oplost. U krijgt dit medicijn via een infuus. Het geeft goede resultaten, mits u het snel na het ontstaan van de eerste verschijnselen van uitval krijgt. Na 4,5 uur wegen de voordelen niet meer op tegen de nadelen. De kans op herstel wordt steeds kleiner en de kans op complicaties, zoals ernstige bloedingen, groter.

Wanneer geen trombolyse?

Trombolyse is niet voor iedereen geschikt. We voeren deze behandeling niet uit als:

  • het tijdstip waarop de uitval word otntdekt niet duidelijk is
  • de verschijnselen van uitval snel verminderen of gering zijn
  • de CT-scan een heel groot herseninfarct of hersenbloeding laat zien
  • de bloeddruk te hoog is
  • het glucosegehalte te laag of te hoog is
  • er een grote kans is op bloedingen door het gebruik van antistolling of heparine
  • u eerder een bloeding in of rond de hersenen heeft gehad
  • u een grote operatie heeft gehad in de 2 weken voor het herseninfarct
  • u een hartinfarct of bloeding in het maagdarmkanaal of de urinewegen heeft gehad in de 3 weken voor het herseninfarct

Trombolyse en Ziekenhuis Gelderse Vallei

In Ziekenhuis Gelderse Vallei werken neurologen die veel ervaring hebben met mensen met een CVA.