Trombolysebehandeling arm/been

Trombolysebehandeling met urokinase heeft als doel een acuut afgesloten bloedvat weer open maken door middel van een sterk bloedverdunnend medicijn. Via een katheter worden deze medicijnen toegediend. Dit medicijn moet 2 tot 3 dagen inwerken. Hiervoor wordt u opgenomen op de intensive care.

De behandeling

Een plotselinge afsluiting van een bloedvat door een stolsel zorgt ervoor dat er te weinig bloed naar het gebied voorbij die afsluiting stroomt. Dit gaat gepaard met veel pijn, vaak ook in rust. Het lichaamsdeel dat afgesloten raakt, verkleurt en is koud. Met het medicijn Urokinase wordt geprobeerd om het stolsel af te breken en de bloeddoorstroming te verbeteren. Dit onderzoek is niet zonder risico's en bijwerkingen. Daarom wordt u op een bewaakte afdeling intensief in de gaten gehouden. Het onderzoek duurt vaak meerdere dagen, inclusief een aantal controlemomenten op de angiokamer.

Behandeltraject

 • wordt u opgenomen op een verpleegafdeling
 • krijgt u 2 infusen en wordt er een blaaskatheter ingebracht
 • is het belangrijk dat u 2 uur voor het onderzoek nuchter blijft, tussen de onderzoeken mag u gewoon eten
 • mag u medicijnen alleen innemen in overleg met uw behandelend specialist
 • dient u contact op te nemen met uw behandelend arts indien u suikerziekte heeft en hiervoor Glucophage (Metformin) gebruikt

U neemt plaats op een onderzoekstafel. Uw liezen wordt ontsmet met alcohol en de hele tafel wordt steriel afgedekt. Vervolgens wordt uw lies verdoofd. Onder echogeleide wordt de slagader aangeprikt. Een plastic buisje wordt in de slagader geplaatst. Door dit buisje wordt een katheter naar het onderzoeksgebied gebracht.

Door de katheter wordt contrastvloeistof gespoten. Dit geeft een bittere smaak in de mond en een warm gevoel in het lichaam. U wordt verzocht goed stil te blijven liggen. Wanneer de verstopping goed in beeld is gebracht, wordt er op die plek een katheter neergelegd waarover de Urokinase gegeven wordt. Met de katheter in uw lichaam, komt u te liggen op de intensive care. Op afgesproken tijden wordt er op de angiokamer gecontroleerd of de stolsels zijn opgelost.

 • wordt u geacht plat te blijven liggen
 • gaat u 1 of 2 keer per dag voor controle naar de angiokamer
 • wordt uw bloed een paar keer per dag gecontroleerd
 • wordt met een doppler apparaat geluisterd naar de doorstroming
 • wordt de insteekopening van de katheter gecontroleerd
 • krijgt u pijnstilling, indien nodig

De behandeling is klaar wanneer de stolsels zijn opgelost en het onderliggende probleem met een dotterballon of stent is behandeld. Soms is er een aanvullende operatie nodig na de Urokinase behandeling.

Na de behandeling moet het aanprikgaatje in de lies weer gesloten worden. Dit kan door handmatig afdrukken of door het plaatsen van een plugje in de lies (mynx of angioseal). De lies wordt hierna verbonden en u moet voor een bepaalde tijd plat blijven liggen (tussen de 1 en 4 uur). Daarna mag u overeind. Vervolgens mag u na controle van de zaalarts uit bed.

De eerste 2 dagen na het onderzoek mag u niet fietsen, zwaar tillen, een zware inspanning doen of veel bukken. Na 3 dagen mag u uw dagelijkse bezigheden weer oppakken en na 1 week zware inspanningen verrichten en sporten.