TVT operatie

De TVT-operatie (Tension-free Vaginal Tape) is een operatie om incontinentie bij inspanning te verhelpen door het afsluitmechanisme van de blaas te verstevigen.

Wat is een TVT-operatie?

Bij de TVT-operatie krijgt de urinebuis een draagbandje dat zonder spanning via de vagina wordt aangebracht. De operatie wordt toegepast bij inspanningsincontinentie als bekkenfysiotherapie te weinig effect heeft.

Wanneer helpt een TVT-operatie?

Inspanningsincontinentie is een vorm van urineverlies die voorkomt bij inspanning. Men spreekt ook wel van stressincontinentie. Met ‘stress’ wordt hier bedoeld dat het urineverlies optreedt als de druk in de buikholte plotseling toeneemt door het aanspannen van de buikspieren. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij niezen, hoesten, lachen, tillen, sporten of plotseling opstaan. U verliest dan urine zonder dat u aandrang voelt.

Waar gebeurt deze behandeling?

Deze behandeling vindt plaats bij het bekkenbodemcentrum.