VAC therapie

V.A.C. is de afkorting van Vacuüm Assisted Closure. Bij deze behandeling zorgt een pomp voor onderdruk of een vacuüm in de wond. Hierdoor wordt overtollig wondvocht afgevoerd naar een opvangbeker. Deze therapie bevordert tegelijkertijd de bloedcirculatie en vermindert de zwelling rondom de wond, waardoor de wond sneller geneest.

Hoe werkt VAC?

Bij VAC-therapie wordt foam op of in de wond aangebracht. Het foam wordt afgedekt met folie. Via een slang is dit verbonden met een pomp. In de pomp zit een opvangbeker waarin het wondvocht wordt opgevangen. De pomp werkt op een accu. Zodoende kunt u rustig een paar uur zonder stroom. Bij de pomp zit een schoudertasje dat u makkelijk mee kunt nemen.

Wisseling van verband

Hoe vaak het verband moet worden vervangen, hangt af van de soort wond, de grootte en de plaats van de wond. Gemiddeld is dit 3 keer per week. Uw arts of wondverpleegkundige zal aangeven hoe vaak het verband in uw situatie vervangen moet worden.

Het verwijderen van het verband kan pijnlijk zijn. Dit verschilt echter per patiënt. De wond kan gaan bloeden. Dit is normaal en meestal een teken van genezing. Wanneer de pomp wordt aangezet, kan dit een trekkend gevoel in de wond geven. Dit gevoel verdwijnt over het algemeen na 10 tot 15 minuten. Indien nodig kunt u uw arts of verpleegkundige advies vragen over pijnverlichting.

Wondcontrole

Binnen 14 dagen na ontslag uit het ziekenhuis komt u voor controle van de wond op de polikliniek bij de chirurg en/of wondverpleegkundige. U krijgt hiervoor een afspraak mee.

Tijdens dit polikliniekbezoek wordt bekeken hoe de genezing van de wond vordert, of de VAC-therapie wordt voortgezet of  dat een andere wondbehandeling nodig is. In de tussenliggende periode zal de thuiszorg de verbandwissel uitvoeren.

Alarm

Het kan voorkomen dat het alarm afgaat. Kijk eerst op het beeldscherm van de pomp. Mogelijk kunt u het probleem zelf oplossen, bel anders de thuiszorg. De pomp geeft aan waarom het alarm afgaat.

Is de opvangbeker vol, vervang de beker. De volle beker kunt u weggooien. Is de opvangbeker niet vol, controleer of de slang niet geknikt of verstopt is.

Is er een lek in het folie, dan hoort u een fluitend geluid. Repareer het lek met een nieuw stuk folie.

Is de batterij bijna leeg? Laad de batterij op door de stekker in het stopcontact te steken. Op het beeldscherm kunt u zien in hoeverre de batterij is opgeladen.

Wat als er problemen optreden?

Neem contact op met de wijkverpleegkundige of bel het nummer van KCI dat in de koffer aanwezig is, wanneer:

  • u een overmatige bloeding ziet onder het folie, in de slang of in de opvangbeker
  • u merkt dat de wond roder wordt of gaat ruiken
  • u meer pijn krijgt
  • het alarm niet ophoudt
  • de VAC-therapie meer dan 2 uur is uitgeschakeld

Wondconsulenten bij Ziekenhuis Gelderse Vallei

In het wondexpertise centrum werken twee wondconsulenten. Zij werken nauw samen met de verschillende specialismen en komen op alle afdelingen in het ziekenhuis.

Er is ook een goede samenwerking met diverse thuiszorgorganisaties. Er vindt regelmatig overleg plaats om de kwaliteit van de wondzorg te continueren. De wondconsulent is dagelijks bereikbaar voor de thuiszorg om de zorg te bespreken en eventueel bij te stellen. Het wondexpertise centrum zorgt voor interne en externe scholing met als doel een effectieve en efficiënte wondbehandeling.

Op werkdagen ontvangen de wondconsulenten patiënten op de polikliniek. Tijdens dit consult kan de behandelend specialist meekijken. Het wondbeleid wordt in overleg vastgesteld.