Verstandskies verwijderen

Verstandskiezen liggen ver achterin de mond en breken vaak scheef en/of gedeeltelijk door. Dit maakt het lastig om ze goed schoon te houden.

Wanneer wordt een verstandskies verwijderd?

Er zijn verschillende redenen om een verstandskies weg te halen:

  • de verstandskies is niet goed schoon te houden; de tandenborstel komt er niet goed bij
  • er is sprake van een ontsteking, uitgaande van de verstandskies
  • de verstandskies heeft een abnormale positie, waardoor de kies niet functioneel is
  • de wortel van de kies vóór de verstandskies is mogelijk aangetast

Weghalen van de verstandskies

Om uw verstandskies te kunnen verwijderen maakt de MKA-chirurg een klein sneetje in het tandvlees rondom de kies. Als het nodig is, wordt ook een beetje bot rond de kies weggehaald met een klein boortje. Dit doet geen pijn, u voelt alleen trillingen en het maakt veel geluid. Daarom vindt u het misschien prettig om ondertussen muziek te luisteren.

Na het verwijderen van de kies hecht de MKA-chirurg het tandvlees. Dit gebeurt meestal met hechtdraad dat vanzelf oplost. We doen ons uiterste best om de verwijdering van uw verstandskies zo comfortabel en pijnloos te laten verlopen en proberen klachten naderhand te voorkomen. Daarom behandelen we u onder verdoving en steriele omstandigheden.

Dat betekent dat de assistent(e) het gebied rondom de mond voor de ingreep desinfecteert. Daarna krijgt u steriele doeken over uw gezicht en over uw kleding. Uw neus en mond blijven hierbij onbedekt. U kunt dus vrij ademen. Uw voorhoofd en ogen worden wel afgedekt, zodat u niet wordt verblind door de operatielamp. De MKA-chirurg en de verpleegkundigen die u behandelen, dragen een muts, een mondmasker en steriele handschoenen.

Na de ingreep

Moeten hechtingen of een gaasje worden verwijderd, dan krijgt u een vervolgafspraak. Soms blijft er een gaasje achter waarop u moet bijten. Hierdoor geeft u extra druk op de wond waardoor het bloeden stopt. Na circa 1 uur mag u dit gaasje eruit halen.

Mogelijke ongemakken

Wanneer de verdoving is uitgewerkt, is het normaal dat u wat last krijgt van de wond. Deze pijn is goed te bestrijden met pijnstillers. U krijgt hiervoor een recept mee. Ook is het verstandig om 1 uur vóór de behandeling een pijnstiller in te nemen (bijvoorbeeld paracetamol of ibuprofen) om het grootste deel van de pijn te voorkomen.

Door de operatie kan uw wang dik worden. Deze zwelling is na 2 dagen het hevigst en slinkt daarna langzaam. Soms ontstaat een bloeduitstorting; de wang verkleurt en blijft langer dik. Dit trekt vanzelf weer weg. Door het verwijderen van de kies ontstaat een gaatje in het kaakbot. Dit is na enkele maanden dichtgegroeid.

Meer informatie over verwijdering van verstandskiezen

Lees de folder voor meer informatie over de verwijdering van verstandskiezen. U vindt hier uitleg over wat u zelf kunt doen en mogelijke complicaties.