Stoma

Een stoma is een kunstmatig gemaakte uitmonding van de darm voor op de buik waaruit ontlasting of urine komt. Een stoma wordt aangelegd door een chirurg of uroloog wanneer de ontlasting of urine het lichaam niet via een natuurlijke weg kan of mag verlaten.

Soorten stoma's

Er bestaan verschillende soorten stoma’s:

Informatie over een stoma

Hoe ziet een stoma er uit?

De stoma heeft de kleur van het wangslijmvlies en heeft de vorm van een rond of ovaal bolletje dat uitsteekt en een doorsnede heeft van 2 tot 4 cm. Een stoma op de dikke darm wordt meestal links op de buikwand aangebracht en een urostoma en stoma op de dunne darm, rechts. Na de operatie is de stoma vaak gezwollen. Na ongeveer 3 maanden verandert de vorm van de stoma bijna niet meer.

Hoe werkt een stoma?

Tijdens de operatie wordt de darm (of een stukje dunne darm waarin de urineleiders gehecht zijn) door een gaatje in de buikwand naar buiten geleid, omgeslagen en vastgehecht. Een stoma is niet pijnlijk. Het verschil met de anus en plasbuis is dat de stoma geen sluitspier heeft. Een stoma is slechts een opening en omdat de sluitspier ontbreekt, kan de ontlasting en lucht of de urine niet opgehouden worden. Hiervoor zijn speciale opvangmaterialen voor een stoma ontwikkeld.

Een stoma kan permanent, maar ook tijdelijk worden aangebracht. Een tijdelijke stoma is bijvoorbeeld nodig als een gedeelte van de dikke darm rust nodig heeft. Een permanente stoma wordt aangebracht wanneer de hele dikke darm verwijderd is.

Een stoma kan enkelloops of eindstandig aangelegd zijn. Dit betekent dat er één aanvoerend darmdeel naar buiten is gebracht. Wanneer van een darmlus een stoma wordt gemaakt, heeft de stoma 2 openingen. Dit wordt een dubbelloops stoma genoemd. Als 2 darmdelen los van elkaar in de buikwand worden ingehecht (split of divigerend stoma), wordt de stoma waar alleen wat slijm uitkomt, een slijmfistel genoemd.