Voeding op de IC

Voeding is van belang bij ziekte en herstel. Goede voeding helpt om sneller beter te worden. En het vermindert de kans op complicaties. Op de IC van Ziekenhuis Gelderse Vallei hebben we veel aandacht voor de voeding van onze patiënten.

Voedingsbehoefte bepalen

Voor elke patiënt op de IC kijken we precies wat hij of zij nodig heeft aan energie, eiwit, vitamines en mineralen. Dit doen we met informatie uit het elektronisch patiënten dossier, het advies van een diëtist en een metabole monitor. Dit is een apparaat dat het energieverbruik meet via de uitgeademde lucht van de patiënt. Hiermee schatten we in hoeveel voeding een patiënt nodig heeft.

Met de informatie uit het EPD, diëtist en metabole monitor bepalen we voor iedere patiënt de voedingsbehoefte. Dit controleren we steeds en als het nodig is, passen we de voeding aan.

Voedingsproblemen op de IC

Op de IC liggen erg zieke patiënten. Zij kunnen verschillende problemen hebben waarmee we rekening houden bij de voeding:

  • niet in staat zijn zelf te eten
  • risico op refeeding syndroom door ondervoeding
  • risico op slikproblemen

Niet in staat zijn zelf te eten

De meeste patiënten zijn niet in staat om zelf te eten. Door verzwakking vanwege hun acute ziekte kunnen ze tijdelijk niet goed slikken. Daar is veel aandacht voor. Zij krijgen hun eten dan via een slangetje. Dit gebeurt soms via een slangetje door de neus en soms via een infuus.

Risico op refeeding syndroom door ondervoeding

We letten scherp op ondervoeding. Als een ondervoede patiënt ineens weer gaat eten, kan het refeeding syndroom  ontstaan. Dit kan gevaarlijk zijn. Daarom moet de voeding voorzichtig worden opgebouwd. We controleren steeds of dit nog goed gaat of dat de voeding moet worden bijgesteld.

Risico op slikproblemen

Patiënten op een IC hebben vaak last van slikproblemen. Vaak worden patiënten op een IC in slaap gehouden. Maar door zo'n kunstmatige slaap verdwijnt de prikkel om te slikken. Dit kan zorgen voor complicaties, zoals longontsteking of ondervoeding. Een logopedist helpt om de slikfunctie te verbeteren. Dit gebeurt via sliktherapie.

Begeleiding van de diëtist

Alle patiënten op de IC krijgen hulp en advies van een diëtist. In Ziekenhuis Gelderse Vallei werken diëtisten die gespecialiseerd zijn in de rol van voeding bij ziekte. De diëtist komt langs bij patiënten die wakker zijn en zelf kunnen eten. Patiënten kunnen dan bijvoorbeeld vragen stellen.

Hulp van het voedingsteam

Het komt voor dat een patiënt langdurige ingewikkelde voedingsproblemen heeft. Dan helpt het voedingsteam bij de behandeling. In het voedingsteam zitten naast de diëtist ook een maag-darm-lever arts en een gespecialiseerde voedingsverpleegkundige.

Maaltijdservice At Your Request

Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft een uniek maaltijdsysteem: At Your Request. De patiënt en de familie kunnen overdag eten bestellen. Wat en wanneer ze willen. Als het nodig is, helpt de verpleegkundige hierbij.