Voeding op de IC

Voeding is van belang bij ziekte en herstel. Op de intensive care van Ziekenhuis Gelderse Vallei hebben we veel aandacht voor de voeding van onze patiënten.

Voedingsbehoefte bepalen

Voor elke patiënt op de intensive care (IC) bepalen we heel precies de voedingsbehoefte. We kijken wat de patiënt nodig heeft aan energie, eiwit, vitamines en mineralen. Dit doen we met informatie uit het elektronisch patiëntendossier (EPD), met het advies van een diëtist en een metabole monitor. Dit is een apparaat dat het energieverbruik meet via de uitgeademde lucht van de patiënt. Hiermee kunnen we inschatten hoeveel voeding (calorieën) een patiënt nodig heeft. Dit gebruiken we vooral bij patiënten die langdurig op de IC worden verpleegd.

Er is veel aandacht voor het toedienen van voldoende eiwitten, vitamines en mineralen. Dit controleren we steeds en als het nodig is, passen we de voeding aan.

Voedingsproblemen op de IC

Op de IC liggen erg zieke patiënten. Zij kunnen verschillende problemen hebben waarmee we rekening houden bij de voeding: 

De meeste patiënten zijn niet in staat om zelf te eten. Door slaapmedicatie of verzwakking vanwege hun acute ziekte kunnen ze tijdelijk niet goed slikken. Daar is veel aandacht voor. Zij krijgen hun eten dan via een slangetje. Dit gebeurt vaak met een sonde via de neus naar de maag en soms via een infuus. Voeding via de maag of darm noemen we enterale voeding, via het infuus heet parenterale voeding. 

We letten scherp op ondervoeding. Als een ondervoede patiënt ineens weer voeding krijgt, kan het refeeding syndroom ontstaan. Dit kan gevolgen hebben voor de balans van vitamines en mineralen in het lichaam. Het kan daarmee het herstel belemmeren. In dat geval moet de voeding voorzichtiger worden opgebouwd. We controleren steeds of dit proces goed verloopt en we stellen de voeding op maat bij.

Op een IC hebben veel patiënten slikproblemen. Ook worden veel patiënten kunstmatig in slaap gehouden. Door zo'n kunstmatige slaap verdwijnt de prikkel om te slikken. Dit maakt het onmogelijk om zelf te eten. Als de patiënt van de beademing af gaat, wordt de slikfunctie getest. Dit om te voorkomen dat een patiënt zich verslikt. Een logopedist kan helpen om de slikfunctie te verbeteren. Pas als een patiënt weer veilig en voldoende zelf kan eten en drinken, worden de sondevoeding en infuusvoeding gestopt.

Begeleiding van de diëtist

Alle patiënten op de IC krijgen hulp en advies van een diëtist. In Ziekenhuis Gelderse Vallei werken diëtisten die gespecialiseerd zijn in de rol van voeding bij ziekte.

Samenwerken met het het voedingsteam

De intensivisten en IC-verpleegkundigen zijn experts in het voeden van Intensive Care patiënten. De IC heeft een eigen multidisciplinaire voedingswerkgroep die betrokken is bij wetenschappelijk onderzoek naar voeding op de IC, het invoegen van de laatste kennis in de behandelwijzen en protocollen en het bewaken van de kwaliteit van het voedingsbeleid op de IC.

Maaltijdservice Zorg met Goede Voeding

Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft een unieke maaltijdservice: Zorg met Goede Voeding. Hiermee kunnen patiënten zelf eten bestellen; wat en wanneer zij willen. Ook familieleden kunnen mee-eten. Deze maaltijdservice is ook beschikbaar voor IC-patiënten die zelfstandig kunnen eten en drinken. Een verpleegkundige kan helpen met bestellen.