Voorlichtingsbijeenkomst borstvoeding

Tijdens deze voorlichtingsbijeenkomst krijgt u informatie over het geven van borstvoeding.

Voor wie is de voorlichtingsbijeenkomst borstvoeding?

Staat u voor uw zwangerschap onder controle bij Ziekenhuis Gelderse Vallei? Dan kunt u deelnemen aan een voorlichtingsbijeenkomst over het geven van borstvoeding. 

Inhoud van de voorlichtingsbijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst bespreken de aanwezigen het geven van borstvoeding. Dit gebeurt onder leiding van een lactatiekundige en verloskundige. De bijeenkomst duurt ongeveer 60 minuten. U en uw partner of andere geïnteresseerde zijn van harte welkom.

Data en aanmelden

U kunt aan de assistent(e) op de polikliniek gynaecologie vragen wanneer de voorlichtingsbijeenkomsten plaatsvinden. De assistent(e) kan u ook inschrijven voor de bijeenkomst.

Doel van de voorlichtingsbijeenkomst

Het doel van de bijeenkomst is het beantwoorden van vragen en bespreken van allerlei onderwerpen rondom borstvoeding. Het voordeel is dat u met andere zwangeren (en partners) bent. Daardoor kunt u ervaringen uitwisselen en ideeën opdoen. Bedenk van tevoren wat u wilt vragen of bespreken. Zo kunt u het meeste uit de bijeenkomst halen.

De voorlichtingsbijeenkomst is een informatieavond voor iedereen die informatie wil over borstvoeding. De bijeenkomst is geen groepstherapie, zelfhulpgroep of patiëntenvereniging. Het is ook geen vorm van onderwijs. Evenmin is het de bedoeling dat u 60 minuten aandacht van de lactatiekundige voor u alleen krijgt.

Vertrouwelijkheid van de bijeenkomst

De lactatiekundige en andere zorgverleners van Ziekenhuis Gelderse Vallei hebben een geheimhoudingsplicht. Zij mogen alleen met uw toestemming in de aanwezigheid van anderen uw gegevens bespreken. Wees u ervan bewust dat uw gegevens besproken worden in het bijzijn van de andere deelnemers. Het is van belang dat de besproken informatie binnen de groep blijft. Zo kunt u in een veilige omgeving uw vragen stellen en ervaringen delen. Natuurlijk beslist u zelf wat u wel en niet deelt in de bijeenkomst.