Wortelblokkade

Bij een wortelblokkade wordt een zenuw(tak) behandeld met medicatie (corticosteroïden). Doel hiervan is de pijn te verminderen. De behandeling vindt plaats ter hoogte van de rug (thoracolumbaal) of nek (cervicaal).

Wat houdt een wortelblokkade behandeling in?

Met behulp van een naald die onder röntgendoorlichting bij de zenuwwortel wordt geplaatst, worden medicijnen ingespoten. Hierdoor nemen de zwelling en ontsteking van het zenuwweefsel af, met als gevolg vermindering van de pijn.

Voorbereiding op de behandeling

  • U mag voorafgaand aan deze behandeling alles eten en drinken, tenzij de arts anders met u heeft afgesproken. 
  • Wanneer de behandeling plaatsvindt ter hoogte van uw nek, wordt u poliklinisch behandeld. Tenzij de arts anders beslist.
  • Wanneer de behandeling plaatsvindt ter hoogte van uw borstkas of lage rug, wordt u voor de behandeling opgenomen op de herstelkamer van ons behandelcentrum.

Tijdens de behandeling

Bij de behandeling ter hoogte van uw borstkas of lage rug neemt u plaats op uw buik op de behandeltafel. U heeft een kussen onder uw buik. Bij de behandeling ter hoogte van uw nek, neemt u plaats op uw rug op de behandeltafel. De behandeling duurt 10 tot 15 minuten.

Na de behandeling

Na de behandeling ter hoogte van uw nek verblijft u nog 15 tot 30 minuten bij de verpleegkundige op de herstelkamer van ons behandelcentrum. Na de behandeling ter hoogte van uw rug of borstkas moet u minimaal 30 minuten bedrust houden. Daarna kijkt de verpleegkundige of u voldoende kracht/gevoel heeft in uw benen. Soms kan het zijn dat u wat langer moet blijven.

Pas na 8 weken is het zinvol om het resultaat van de behandeling te beoordelen. Het is goed mogelijk dat u al eerder een afname van de pijnklachten ervaart. Wanneer de klachten na verloop van tijd opnieuw optreden, kan dezelfde of een andere behandeling noodzakelijk zijn.