Cliëntenraad

De cliëntenraad vertegenwoordigt de belangen van patiënten, hun naasten en bezoekers. De cliëntenraad denkt, praat en beslist mee over onderwerpen die voor deze groepen van belang zijn.

Door de gemeenschappelijke belangen van patiënten te behartigen, kan de zorg beter worden afgestemd op de wensen en behoeften van patiënten en bezoekers. Heeft u een idee hoe wij onze zorg kunnen verbeteren? Laat het de cliëntenraad weten.

De cliëntenraad adviseert de raad van bestuur over ontwikkelingen binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei. Zoals de samenwerking met huisartsen, het verkorten van wachttijden en goede kwaliteit van zorg. De cliëntenraad overlegt regelmatig met de raad van bestuur. De raad van bestuur vraagt over bepaalde onderwerpen ook advies aan ons. Soms geven wij ongevraagd advies. Met onze adviezen kan de zorg voor patiënten en bezoekers worden verbeterd. Wij hebben bijvoorbeeld geadviseerd over de bouw van de nieuwe vleugel aan het ziekenhuis. Bij besluiten die direct invloed hebben op de zorg van de cliënt, zoals kwaliteit, veiligheid, hygiëne is de instemming van de cliëntenraad nodig voordat deze uitgevoerd worden. 

Ziekenhuizen zijn volgens de wet verplicht om een cliëntenraad te hebben.


In het jaarverslag staat een overzicht van de onderwerpen waarover de cliëntenraad het afgelopen jaar heeft geadviseerd of mee ingestemd. Zo hield de cliëntenraad impressierondes door het publieke deel van het ziekenhuis. Daarmee verkregen wij een objectief beeld van onder meer toegankelijkheid en klantvriendelijkheid binnen het ziekenhuis. In 2021 werkt de cliëntenraad aan de volgende speerpunten: het volgen van de COVID-maatregelen in het ziekenhuis, patiëntenparticipatie, ontwikkelingen Spoed Eisende Hulp, eHealth. 

Heeft u iets opgemerkt in het ziekenhuis wat beter kan? Laat het ons graag weten.

Cliëntenraad Ziekenhuis Gelderse Vallei
Postbus 9025
6710 HN Ede

Heeft u een individuele klacht? Dan kunt u daarvoor terecht bij de klachtenregeling van Ziekenhuis Gelderse Vallei. De cliëntenraad behandelt geen individuele klachten. Wél letten wij op trends in de klachten.

Leden cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat uit 9 leden.
Zij zijn allen persoonlijk verbonden aan Ziekenhuis Gelderse Vallei.Ambtelijk secretaris CliëntenraadWoonplaats: Bennekom

Vice-voorzitter en lid Dagelijks Bestuur

Lid van de commissie:

 • Acute Zorg/Poliklinieken/Laboratoria/Apotheek

Ik houd me vanuit cliënt perspectief ondermeer bezig met de organisatie en uitvoering van de werkzaamheden bij de SEH; ACP (Advance Care Planning); de integrale zorg voor patiënten met verward gedrag onder één dak; de ontwikkelingen van de poliklinieken.Woonplaats: Ede

Lid van de commissies:

 • Facilitaire Zaken
 • Informatie en Automatisering
 • Kwaliteit en Zorg

Mijn speerpunt is patiëntenparticipatie, de kern van het doel van een patiëntenvertegenwoordiging. Dit betekent dat ik, samen met mijn andere cliëntenraadsleden op zoek ga naar de wensen en opmerkingen van onze patiënten en bezoekers. Met andere woorden, wij proberen zo veel en zo goed mogelijk hun stem te laten meewegen in het reilen en zeilen van het ziekenhuis.


Woonplaats: Bennekom

Lid van de commissies:

Kwaliteit en Zorg

 • Acute Zorg/Poliklinieken/Laboratoria/Apotheek

Met enthousiasme probeer ik op een positief kritische wijze de bewegingen rondom kwaliteitszorg en de acute zorg van ons ziekenhuis te volgen met het doel de gemeenschappelijke belangen vanuit alle cliënten te behartigen.


Woonplaats: Wageningen

Lid van de commissie:

 • Kwaliteit en Zorg

Ik vind de zorg voor kwetsbare (oudere) patiënten erg belangrijk. Dit breng ik in de praktijk door deel te nemen aan de expertgroep senior vriendelijk ZGV.Woonplaats: Ede

Lid van de commissies:

Kwaliteit en Zorg

Acute Zorg/Poliklinieken/Laboratoria/Apotheek

Mijn speerpunt is goede en veilige zorg voor de cliënten. Vanuit kwaliteitszorg vind ik het van belang dat er continu verbeteringen worden doorgevoerd, zowel naar aanleiding van gemaakte fouten als tips van cliënten en medewerkers die voortdurend nadenken over hoe de zorg te verbeteren.Woonplaats: Veenendaal

Lid van de commissies:

 • Facilitair
 • Informatie en Automatisering

Vooral praktische zaken die direct van invloed zijn op de belangen van cliënten hebben mijn aandacht, zoals de toegankelijkheid en bewegwijzering binnen en buiten het gebouw. En daarnaast bouwkundige zaken en het toepassen van kunst in de gemeenschappelijke ruimtes.Woonplaats: Ede

Lid Dagelijks Bestuur en Secretaris

Lid van de commissie:

 • Financiën en Organisatie Ontwikkeling

Vanuit het patiëntenbelang houd ik mij bezig met de begroting en jaarrekening, veranderingen in de organisatie en alles wat via het Dagelijks Bestuur bij de Cliëntenraad terecht komt.Woonplaats: Bennekom

Lid van de commissies:

 • Facilitair
 • Informatie & Automatisering
 • Financiën en Organisatie ontwikkeling  

Mijn aandacht richt zich vooral op eHealth: het gebruik van technologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg.


Woonplaats: Veenendaal

Voorzitter en lid Dagelijks Bestuur

Lid van de commissie

 • Financiën en Organisatie Ontwikkeling

Ik houd mij vooral bezig met alle beleidsmatige aspecten op het gebied van begroting en jaarrekening, organisatieverandering, kwaliteit en veiligheid.

In gesprek met...

De cliëntenraad vertegenwoordigt de patiënten en behartigt hun belangen. Maar hoe doen ze dat? Bijvoorbeeld door eigen ervaring, die van familie en kennissen, uitkomsten van onderzoeken en direct contact zoeken met patiënten. En niet onbelangrijk, ook praat de cliëntenraad met de medewerkers. Zij hebben een schat aan ervaringen met patiënten en geven een goed beeld van wat hen bezig houdt.

In januari 2021 sprak de cliëntenraad met Saskia Akihary, geestelijk verzorger. Saskia vertelde dat zij en ongeveer 12 vrijwilligers in 2019 meer dan 2600 gesprekken had met patiënten in het ziekenhuis. De cliëntenraad vroeg zich af hoe dit in coronatijd gaat, nu de vrijwilligers niet meer beschikbaar zijn en bezoek vrij beperkt is. In deze moeilijke tijd en zelfs bij het afscheid nemen van het leven bleek beeldbellen het gemis aan fysiek contact wat te kunnen compenseren. Op die manier werd er toch contact met de patiënt en de naasten gehouden. Ook buiten het ziekenhuis zorgde Saskia voor troost. Zonder onderscheid te maken tussen religie of levensovertuiging wist zij bijvoorbeeld samen met kerken in onze regio de overledenen in de (digitale) bijeenkomsten van hun eigen geloofsgemeenschap waardig te herdenken. Maar ook medewerkers kunnen op het pastoraat rekenen. Saskia’s creativiteit en niet aflatend enthousiasme is als een lichtbaken in deze sombere tijd. Dank Saskia dat jij en al die andere nu niet bij naam genoemde zorgverleners, altijd klaar staan voor ‘onze’ patiënten.