Cliëntenraad

De cliëntenraad vertegenwoordigt de belangen van patiënten, hun naasten en bezoekers. De cliëntenraad denkt, praat en beslist mee over onderwerpen die voor deze groepen van belang zijn.

Wat doet de cliëntenraad voor u?

Door de gemeenschappelijke belangen van patiënten te behartigen, kan de zorg beter worden afgestemd op de wensen en behoeften van patiënten en bezoekers. Heeft u een idee hoe wij onze zorg kunnen verbeteren? Laat het de cliëntenraad weten.

Zo werkt de cliëntenraad

De cliëntenraad adviseert de raad van bestuur over ontwikkelingen binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei. Zoals de samenwerking met huisartsen, het verkorten van wachttijden en goede kwaliteit van zorg. De cliëntenraad overlegt regelmatig met de raad van bestuur. De raad van bestuur vraagt over bepaalde onderwerpen ook advies aan ons. Soms geven wij ongevraagd advies. Met onze adviezen kan de zorg voor patiënten en bezoekers worden verbeterd. Wij hebben bijvoorbeeld geadviseerd over de bouw van de nieuwe vleugel aan het ziekenhuis. Ziekenhuizen zijn verplicht om een cliëntenraad te hebben. Dat staat in de wet.

Waarover wij adviseren

In het jaarverslag staat een overzicht van de onderwerpen waarover de cliëntenraad het afgelopen jaar heeft geadviseerd. Zo hield de cliëntenraad impressierondes door het publieke deel van het ziekenhuis. Daarmee verkregen wij een objectief beeld van onder meer toegankelijkheid en klantvriendelijkheid binnen het ziekenhuis. In het meerjarenwerkplan leest u meer over het werk van de cliëntenraad. Daarin staat ook een overzicht van de speerpunten 2014-2017.

Leden cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat uit 11 leden. Zij zijn allen persoonlijk verbonden aan Ziekenhuis Gelderse Vallei.

 • A. (Aline) Baakman-van Drie, ambtelijk secretaris
 • D.A. (Rik) Bijl, vice-voorzitter
 • I. (Ida) Bouma-de Vries
 • P.M. (Pytrich) Cnossen
 • A.J. (Anneke) Flink-Maasse
 • C. (Carolien) Gooiker
 • C. (Carla) Hilberink
 • H. (Henk) Roseboom
 • H. (Henk) Schoonderbeek
 • J.C. (Jaap) Van Snippenberg
 • H. (Han) Vunderink, voorzitter

Contact met de cliëntenraad

Heeft u iets opgemerkt in het ziekenhuis wat beter kan? Laat het ons graag weten.

 • Cliëntenraad Ziekenhuis Gelderse Vallei
 • Postbus 9025
 • 6710 HN Ede

Heeft u een individuele klacht? Dan kunt u daarvoor terecht bij de klachtenregeling van Ziekenhuis Gelderse Vallei. De cliëntenraad behandelt geen individuele klachten. Wél letten wij op trends in de klachten.

Jaarverslagen