Online zorg: eZorg

U heeft afspraken in het ziekenhuis, maar we begeleiden u ook via eZorg. eZzorg is online zorg via de computer, tablet of smartphone. Met eZorg werkt u actief aan uw gezondheid. Hoort een eZorgpad bij uw behandeling? U vindt ze in MijnZGV. U vult hier ook uw vragenlijsten in. Bekijk de video hieronder voor meer informatie over MijnZGV en eZorg.

Afspelen
Wat is MijnZGV en eZorg?

Veelgestelde vragen over eZorg

eZorg is een onderdeel van het patientenportaal Mijn ZGV. In eZorg staat informatie op maat via tekst en beeld, vragenlijsten en dagboeken. Binnen de eZorg kunt u 24/7 via een bericht contact zoeken met uw eigen zorgteam.  

Nee, eZorg is niet voor spoedvragen of voor acute situaties. Uw behandelteam kijkt op de werkdagen meerdere keren per dag naar de berichten. Uw behandelteam zal zo nodig binnen enkele dagen op uw bericht reageren. Bij spoedvragen of als elke minuut telt, neemt u contact op met uw huisarts of belt u 112.

Als er een eZorgpad voor u van toepsssing is ontvangt u een uitnodiging in uw mailbox. eZorg staat voor u klaar in het patiëntenportaal MijnZGV. U logt in met uw DigiD + sms-verificatie of uw DigiD-app.

U heeft uw DigiD nodig om in te loggen in het patientenportaal waar ook de Ezorg staat. Zonder DigiD is dit niet mogelijk. Kijk daarvoor op https://www.DigiD.nl/

Het is mogelijk om als ouder in de MijnZGV-omgeving en eZorg van uw kind te kijken. Hoe dit werkt, leest u hier. 

Ja, eZorg voldoet aan alle wet- en regelgeving.

In principe kan ieder (geautoriseerd) lid van uw behandelteam bij uw gegevens. Zij kijken alleen naar de gegevens die nodig zijn voor uw behandeling.

Op een gegeven moment sluiten we uw eZorg. U krijgt daarvan bericht via een e-mail. De informatie kunt u dan nog wel enige tijd inzien. U kunt echter geen vragenlijsten en dagboeken meer invullen of berichten sturen naar uw zorgteam.

Heeft u vragen over de eZorg? Dan kunt u deze stellen aan de Helpdesk Digitale Zorg:

1. via de website Helpdesk Digitale Zorg

2. telefonisch via 085 – 13 04 575

3. via een mail naar info@helpdeskdigitalezorg.nl

Daarnaast kunt u uw vragen stellen aan uw behandelteam via de

berichtenbox in uw eZorg of aan de patiëntenservice via 0318 43 43 45.