Duurzame zorg: wat kunt u als patiënt doen?

In Ziekenhuis Gelderse Vallei vinden we het belangrijk om onze zorg te verduurzamen. We omarmen de doelen en principes van de Green Deal 3.0. Er zijn diverse Green Teams in ons ziekenhuis om de zorg te verduurzamen. Wilt u weten wat u als patiënt kunt doen om de zorg te helpen verduurzamen? U leest het op deze pagina.

Wist u dat de gezondheidzorg ook een negatief effect heeft op het klimaat? De zorg levert veel afval op wat niet te recyclen is. Medicijnresten komen terecht in ons oppervlaktewater. 8% van de CO2 uitstoot van Nederland komt door de zorg. Zowel zorgverleners als patiënten zijn aan zet.

De klimaatdokter schreef een patiëntenfolder en heeft onderstaande video gemaakt om u als patiënt te helpen de voetafdruk van uw zorgverbruik te verkleinen. 

Afspelen

De groene patiënt

U kunt als patiënt binnen de zorg op 3 punten in ieder geval invloed uitoefenen:

 • reisbewegingen
 • medicijnen
 • verminderen van afval

Hieronder worden ze alle 3 toegelicht. 

Reisbewegingen

Reisbewegingen zorgen voor 22% van de CO2 uitstoot van de zorg. Zorg dichter bij huis geeft minder uitstoot.

 • Zorg dat uw huisartsenpraktijk (als het mogelijk is) dicht bij uw huis is zodat u te voet of met de fiets ernaartoe kunt.
 • Vraag bij uw volgende verwijzing om als het mogelijk is naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis verwezen te worden. Een universitair ziekenhuis voelt misschien als beste, maar in de meeste gevallen is een lokaal ziekenhuis net zo geschikt en vaak een stuk dichterbij.
 • Bekijk of het mogelijk is om afspraken via de telefoon of beeldbellen te hebben, zo hoeft u uw huis niet uit.

Medicijnen

Het is een groot goed dat we zoveel ziekten kunnen behandelen met medicijnen. Medicijnen zijn echter wel op verschillende manieren schadelijk voor het milieu. Het maken en vervoeren geeft CO2 uitstoot en via het riool komen ze in ons oppervlaktewater terecht. Dit is geen reden om geen medicatie te gebruiken. Ze kunnen nou eenmaal nodig zijn. Dit is wel een reden om goed te kijken naar onnodig medicatie gebruik en het tegengaan van verspilling.

Tegengaan van verspilling: 

 • Haal het recept pas op als u zeker weet dat u het medicijn wil gaan gebruiken.
 • Als uw arts een eerste recept voor 2 weken voorschrijft, haal dan niet meer in huis. Het kan zijn dat u na deze 2 weken niet doorgaat met de medicatie, bijvoorbeeld door bijwerkingen. Geef het daarom door als u met de medicijnen bent gestopt.
 • Maak uw medicijnen (bijna) op voordat u een herhaalrecept aanvraagt
 • Kijk goed welke medicatie u thuis nog heeft liggen
 • Gooi medicijnen die over zijn niet bij het restafval of spoel deze niet door de wc, maar lever deze in bij de apotheek

Duurzamere medicijnkeuze: 

 • Wist u bijvoorbeeld dat paracetamol beter voor het milieu is dan ibuprofen, naproxen en diclofenac? Ook tussen de soorten pufjes bij astma en COPD zit een groot verschil in milieubelasting. Vraag uw arts rekening te houden met duurzaamheid bij het adviseren en voorschrijven van medicatie. Maar volg altijd de adviezen van de arts op. 

Verminderen afval

Papiergebruik geeft 3% van de CO2 uitstoot van de zorg. Tegenwoordig kan steeds meer digitaal en is papier lang niet altijd meer nodig. Geef bij uw zorgverlener aan dat uw voorkeur uitgaat naar zo min mogelijk papier. Enkele voorbeelden:

 • Lees uw folders digitaal via MijnZGV of via www.geldersevallei.nl/folders
 • Geef uw mailadres door aan het ziekenhuis zodat afspraakbevestigingen via de e-mail gaan
 • Schrijf uw vragen voor de zorgverlener op in de notities van uw telefoon
 • Ontvang uw medicatieoverzicht van de apotheek via de mail

Dit doen wij om te verduurzamen

Natuurlijk is ook het ziekenhuis zelf aan zet om te verduurzamen. Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft de ambitie om als modern ziekenhuis te blijven verduurzamen en daarmee bij te dragen aan een schoner milieu. We sluiten aan bij de landelijke doelstellingen: 55% CO2-emissie in 2030 en klimaatneutraal in 2050. Hoe we dat doen? Dat lees je hieronder. 

 • ontwerpen op vraag en gedrag
 • een minder grote energievraag: ons vegetatiedak zorgt voor verkoeling in de zomer
 • duurzame energiebronnen toe te passen: zo ligt onze parkeergarage vol met zonnepanelen
 • energieopslag en uitwisselingssystemen
 • fossiele brandstoffen efficiënt gebruiken

In 2023 heeft het ziekenhuis in totaal 32% minder gas verbruikt in vergelijking met 2020. 

Green Teams

Binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei zijn verschillende Green Teams aan de slag gegaan om te kijken waar in het ziekenhuis processen anders en duurzamer kunnen. Een paar inspirerende voorbeelden: 

 • medewerkers van de OK gebruiken herbruikbare OK-kleding, gemaakt van PET-flessen
 • alle medewerkers drinken uit een kopje in plaats van een kartonnen bekertje
 • de IC organiseerde op de afdeling een dag van de verduurzaming om tot verbetermaatregelen te komen