Online zorg: eZorg

U heeft afspraken in het ziekenhuis, maar we begeleiden u ook via eZorg. Ezorg is online zorg via de computer, tablet of smartphone. Met eZorg werkt u actief aan uw gezondheid. Hoort een eZorgpad bij uw behandeling? U vindt ze in MijnZGV. Klik op de tegel 'Online zorg'. U vult hier ook uw vragenlijsten in. 

Afspelen
Wat is eZorg?
Afspelen
Hoe werkt eZorg?

Veelgestelde vragen over eZorg

Een eZorgpad is op een zichzelf staande kleine website die hoort bij een behandeling of onderzoek. In eZorg staat informatie op maat via tekst en beeld, vragenlijsten en dagboeken. Binnen de eZorg kunt u 24/7 mailen met uw eigen zorgteam.  

Nee, eZorg is niet voor spoedvragen of voor acute situaties. Uw behandelteam kijkt op de werkdagen meerdere keren per dag in de mailbox. Uw behandelteam zal zo nodig binnen enkele dagen op uw bericht reageren. Bij spoedvragen of als elke minuut telt, neemt u contact op met uw huisarts of belt u 112.

Is eZorg een onderdeel van uw behandeling? U ontvang een uitnodiging in uw mailbox. eZorg staat voor u klaar in het patiëntenportaal MijnZGV. U logt in met uw DigiD + sms-verificatie of uw DigiD-app.

U kunt iemand machtigen, zelf gemachtigd worden of een DigiD aanvragen voor uw kind. Kijk daarvoor op https://www.DigiD.nl/.

Neem contact op met onze patiëntenservice via (0318) 43 43 45.

U krijgt een e-mail met daarin een gebruikersnaam en een tijdelijk wachtwoord. U gaat naar https://ezorg.zgv.nl. Op het inlogscherm vult u in:

  • gebruikersnaam: dit is altijd het bij ons bekende mailadres
  • wachtwoord: bij de eerste keer inloggen is dit een automatisch gegenereerd wachtwoord. U moet een eigen wachtwoord instellen

U vinkt aan akkoord te zijn met de voorwaarden van eZorg en klikt op de paarse knop ‘Inloggen’. Daarna ontvangt u een sms op uw smartphone met een toegangscode. Die vult u in.


U heeft alleen een gebruikersnaam nodig als u inlogt via https://ezorg.zgv.nl. Uw gebruikersnaam is het e-mailadres dat bij ons bekend is.

U heeft alleen een wachtwoord nodig als u inlogt via https://ezorg.zgv.nl. Op de inlogpagina kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen.

Ontvangt u nog steeds geen sms’je? Dan hebben we waarschijnlijk niet het juiste 06-nummer. Controleer uw 06-nummer via het patiëntenportaal MijnZGV of bij een volgend bezoek aan het ziekenhuis. Is het nummer correct, klik op de link ‘Stuur een nieuwe code’. Komt er nog steeds geen sms’je binnen? Neem dan contact op met patiëntenservice of met uw zorgverlener.

Ja, eZorg voldoet aan alle wet- en regelgeving.

In principe kan ieder (geautoriseerd) lid van uw behandelteam bij uw gegevens. Zij kijken alleen naar de gegevens die nodig zijn voor uw behandeling.

Op een gegeven moment sluiten we uw eZorg. U krijgt daarvan bericht via een e-mail. De informatie kunt u dan nog wel enige tijd inzien. U kunt echter geen vragenlijsten en dagboeken meer invullen of berichten sturen naar uw zorgteam.

Heeft u vragen over eZorg? Mail uw behandelteam via de berichtenbox binnen eZorg of stel ze aan onze patiëntenservice via 0318 43 43 45.