Overzicht van medicijnen die u gebruikt

Het is belangrijk dat er een actueel overzicht is van alle medicijnen die u gebruikt. We noemen dit een medicatieoverzicht.

U heeft een actueel medicatieoverzicht nodig als u naar uw (huis)arts, medisch specialist, GGZ-instelling of naar een verpleeghuis gaat. Een actueel medicatieoverzicht helpt bij het kiezen van de beste behandeling. U kunt zelf veel doen om uw medicatieoverzicht actueel te houden.

Neem uw medicatieoverzicht mee naar elke afspraak

Neem uw actuele medicatieoverzicht mee naar elke afspraak bij het ziekenhuis of de huisarts. En als u wordt opgenomen in een verpleeghuis of GGZ-instelling. Zo helpt u zelf mee aan een juiste en veilige behandeling. Een actueel medicatieoverzicht helpt uw arts om de juiste beslissingen te nemen over uw behandeling. U kunt uw actuele medicatieoverzicht ophalen bij de apotheek.

Houd uw medicatieoverzicht actueel

Houd uw medicatieoverzicht actueel. Dit doet u door aan uw apotheek door te geven wanneer u bepaalde medicijnen niet meer slikt. Informeer uw apotheker als u last heeft van bijwerkingen. Geef het door als u alcohol of drugs gebruikt. Uw apotheker en behandelaar behandelen uw informatie altijd vertrouwelijk.

Uw toestemming om uw gegevens te delen

Via www.ikgeeftoestemming.nl geeft u aan dat uw huisarts en apotheek uw medische gegevens mogen delen met uw behandelaren in het ziekenhuis. Zij mogen uw gegevens niet bekijken zonder uw toestemming. Daarom is het belangrijk dat u die geeft. Pas als uw behandelaren weten welke medicijnen u gebruikt, kunnen ze u goed behandelen. Wilt u niet dat (delen van) uw medicijngegevens opgevraagd kunnen worden? Bespreek dit dan met uw apotheek of arts.