Maatregelen

Op deze pagina leest u welke maatregelen wij nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Hierbij hebben we uw hulp nodig.

Deze maatregelen gelden voor iedereen

U moet altijd een afspraak maken. Voor onderzoeken, behandelingen, radiologie en bloedprikken. Lees ook onze pagina Afspraak maken en wijzigen

Doe de Corona check

Vul binnen 48 uur voor uw bezoek aan het ziekenhuis de Corona check in. Afhankelijk van de uitkomst van de check kan men het ziekenhuis bezoeken of volgen nadere instructies. Voor ieders veiligheid blijft het belangrijk dat iedereen deze instructies opvolgt.

Kom op tijd

Neem op de afgesproken tijd (maximaal 5 minuten eerder) plaats in de wachtkamer. Dit is belangrijk omdat het anders te druk wordt in de wachtkamers.

Het is belangrijk dat u niet onnodig lang in het ziekenhuis blijft.

Het dragen van een medisch mondneusmasker is in ons ziekenhuis verplicht. U dient deze te dragen tijdens uw hele bezoek. U kunt uw handen desinfecteren en een medisch mondneusmasker pakken bij de ingang van ons ziekenhuis. 

In Nederland is het mondkapje verplicht vanaf 13 jaar. Omdat er onder kinderen in de basisschoolleeftijd op dit moment veel coronabesmettingen zijn, vragen wij kinderen vanaf 9 jaar om in ons ziekenhuis een medisch mondneusmasker te dragen.

Door het dragen van een  medisch mondneusmasker en onze andere maatregelen, zoals afstand houden, geen handen schudden en regelmatig je handen wassen, houden wij Ziekenhuis Gelderse Vallei veilig.

Handen desinfecteren

We vragen u om u handen te desinfecteren. Bij binnenkomst en het verlaten van het ziekenhuis, in de kliniek en de poliklinieken stellen wij handalcohol beschikbaar aan patiënten en hun noodzakelijk begeleiders.

Restaurant en cadeauwinkel Vermaat

 • De cadeauwinkel van Vermaat is open van 9.00 16.00 uur.
 • Restaurant Vermaat volgt de landelijke horecarichtlijnen en versoepelt maatregelen volgens de landelijke richtlijn. 

Houd u aan de algemene maatregelen van de overheid

 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik van papieren zakdoekjes en was of desinfecteer uw handen hierna
 • Schud geen handen
 • Was uw handen vaak
 • Blijf thuis bij klachten 
 • Laat u testen bij klachten
 • Houd 1,5 meter afstand
 • Draag een mondneusmasker

Maatregelen voor kinderen

Omdat het aantal coronabesmettingen onder basisschoolleerlingen hoog is, vragen wij kinderen vanaf 9 jaar dringend om een medisch mondneusmasker te dragen tijdens hun hele bezoek aan het ziekenhuis.

U kunt uw handen desinfecteren en een medisch mondneusmasker voor u en uw kind pakken bij de ingang van ons ziekenhuis.

 • is uw kind alleen verkouden? Overleg dan met de medisch specialist of de afspraak door kan gaan
 • heeft uw kind ook koorts en/of benauwdheidsklachten? Dan komt uw kind niet naar het ziekenhuis
 • alleen als er sprake is van een medische noodzaak kan uw kind, na overleg met de medisch specialist, naar het ziekenhuis komen. Neem in dit geval contact op met het ziekenhuis via (0318) 43 43 45.
 • uw kind mag niet bij een patiënt op bezoek komen
 • heeft u zelf een afspraak in het ziekenhuis? Dan mag uw kind niet met u mee 

 • uw kind komt niet naar het ziekenhuis
 • de afspraak van uw kind wordt verplaatst naar een later tijdstip
 • alleen als er sprake is van een medische noodzaak kan uw kind, na overleg met de medisch specialist, naar het ziekenhuis komen Neem in dit geval contact op met het ziekenhuis via (0318) 43 43 45
 • uw kind mag niet bij een patiënt op bezoek komen
 • heeft u zelf een afspraak in het ziekenhuis of gaat u bij iemand op bezoek? Uw kind mag niet met u mee

Voor kinderen in deze leeftijdscategorie gelden dezelfde maatregelen als voor volwassenen:

 • uw kind komt niet naar het ziekenhuis
 • de afspraak van uw kind wordt verplaatst naar een later tijdstip
 • alleen als er sprake is van een medische noodzaak kan uw kind, na overleg met de medisch specialist, naar het ziekenhuis komen. Neem in dit geval contact op met het ziekenhuis via (0318) 43 43 45. Kinderen vanaf 10 jaar dienen dan een medisch mondneusmasker te dragen, verkrijgbaar bij de ingang van het ziekenhuis.
 • uw kind mag niet bij een patiënt op bezoek komen
 • heeft u zelf een afspraak in het ziekenhuis? Dan mag u kind niet met u mee

Heeft uw kind een afspraak bij de polikliniek kindergeneeskunde? Dan is het voor beide ouders mogelijk om mee te gaan naar de afspraak. Wij vragen u om in de wachtkamer 1,5 meter afstand tot andere ouders te bewaren. 

Aanvullende maatregelen voor patiënten

Kom alleen naar uw afspraak

Heeft u een afspraak op de polikliniek? Dan vragen wij u om alleen naar uw afspraak te komen. Zo is het mogelijk om in de wachtkamer voldoende afstand te houden. Wij vragen u om alleen een begeleider mee te nemen als dit noodzakelijk is. Dan is het mogelijk om maximaal 1 begeleider* mee te nemen naar uw afspraak. Ook vragen wij u om niet te vroeg naar uw afspraak te komen. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat er voldoende ruimte blijft in de wachtkamers en er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Hiermee minimaliseren we het risico op besmetting. 

* Het kan zijn dat wij de begeleider vragen om in een andere ruimte te wachten. Dit hangt af van de beschikbare ruimte in onze wacht- en spreekkamers.

Let op! Bent u 18 jaar en ouder en komt u voor uzelf naar het ziekenhuis? Dan verzoeken wij u om geen kinderen mee te nemen naar het ziekenhuis. Wij vragen u om hiervoor een oppas te regelen.

Geluidsopnames en telefoneren met begeleider tijdens afspraak

Vanwege de maatregelen die rondom het coronavirus gelden, verzoeken wij u om alleen naar uw afspraak te komen. Wij begrijpen dat uw naasten wel op de hoogte gehouden willen worden van wat er in de spreekkamer wordt gezegd. U kunt in overleg met de zorgverlener uw telefoon op de luidspreker zetten zodat uw begeleider deel kan nemen aan het gesprek. Ook kunt u uw zorgverlener vragen of u het gesprek mag opnemen. In overleg met uw zorgverlener kunt u het gesprek of een samenvatting daarvan opnemen, zodat u de informatie voor u zelf nog eens kunt naluisteren. Het verspreiden van de opname buiten de privésfeer zonder onze toestemming is wettelijk niet toegestaan.

Klik hier voor meer informatie met betrekking tot het opnemen van een gesprek.

Maatregelen voor uw operatie

2 dagen voor uw operatie of opname wordt u gebeld. We stellen u een aantal vragen die gerelateerd zijn aan het coronavirus. Afhankelijk van uw antwoorden worden er vervolgstappen gezet. Als daar aanleiding voor is, wordt u getest op het coronavirus. De uitslag van de test wordt doorgegeven aan de arts. Hij/zij bepaalt of de operatie wordt uitgesteld of niet.

Als u bent gevaccineerd tegen corona, mag u pas 48 uur na uw vaccinatie geopereerd worden. Houd hier rekening mee. Valt uw operatie binnen deze 48 uur? Neem dan contact op met (0318) 43 45 50. 

Vul binnen 24 uur voor uw opname ook de online Corona Check in.

Maatregelen bij een afspraak in Veenendaal, Wageningen of Barneveld

Afspraak maken

U kunt alleen op afspraak naar de spreekuurcentra komen. Zonder een afspraak kunt u de spreekuurcentra niet bezoeken. Indien u een verwijzing heeft, kunt een afspraak maken.

Wij kunnen in de spreekuurcentra geen patiënten met coronagerelateerde klachten ontvangen. De spreekuurcentra zijn 'schone' locaties. Er gelden strenge maatregelen in deze locaties om te voorkomen dat patiënten met coronagerelateerde klachten deze locaties bezoeken.

Looproute spreekuurcentra

In de spreekuurcentra volgt u de aangegeven looproute (eenrichtingsverkeer). De ingang is niet meer ook de uitgang. Volg de instructies bij de spreekuurcentra op.

Aanvullende maatregelen voor bezoekers

Bekijk de actuele bezoektijden en -regeling

Bekijk voordat u uw naaste bezoekt de actuele bezoektijden en de bezoekregeling. Hier leest u hoeveel bezoekers er op welk moment ontvangen mogen worden. Stem dus goed met uw naaste af wie wanneer op bezoek komt. 

Om de kans op besmettingen in huis zo klein mogelijk te maken is besloten dat bezoekers niet meer mogen mee-eten met de patiënt*. We vragen bezoekers hun mondneusmasker continu te dragen. De hoeveelheid besmettingen in onze regio is te hoog om risico’s te nemen.

*Voor de kinderafdeling en kraamafdeling geldt een uitzondering op bovenstaande regel. Daarnaast kan het voorkomen dat er voor een patiënt een uitzondering geldt. Wanneer er sprake is van een uitzondering, bespreekt de hoofdbehandelaar dit met de patiënt en zijn/haar contactpersoon.

Vragen

Heeft u vragen over het coronavirus en Ziekenhuis Gelderse Vallei? Lees dan onze veelgestelde vragen. En houd onze website in de gaten voor het laatste nieuws.

Samenvatting van de maatregelen

Bekijk ook onderstaande video voor een samenvatting van onze maatregelen.