Maatregelen

Nu de zorg voor patiënten met het coronavirus (COVID-19) in is afgenomen, wordt de reguliere zorg ook in Ziekenhuis Gelderse Vallei stap voor stap hervat. Daarbij zouden wij u in Ziekenhuis Gelderse Vallei graag even gastvrij als altijd ontvangen. Om verspreiding van het virus te voorkomen, hebben we verschillende maatregelen genomen. Hierbij hebben we uw hulp nodig. Dankzij deze maatregelen kunt u met een gerust hart naar ons ziekenhuis komen.

Hoe u ons kunt helpen

Kom alleen naar het ziekenhuis

Kom bij voorkeur alleen. Is dit echt niet mogelijk neem dan maximaal 1 begeleider mee. Laat indien mogelijk de begeleider buiten of in de auto op u wachten.

Zo voorkomen we teveel drukte in het ziekenhuis, volgen we de maatregelen van de overheid goed op en minimaliseren we het risico op besmetting. Het kan zijn dat wij de begeleider vragen om in een andere ruimte te wachten. Dit hangt af van de beschikbare ruimte in onze wacht- en spreekkamers. Voor kinderen en patiënten waarbij begeleiding noodzakelijk is, wordt een uitzondering gemaakt.

Kom op tijd

Neem op de afgesproken tijd (maximaal 5 minuten eerder) plaats in de wachtkamer. Dit is belangrijk omdat het anders te druk wordt in de wachtkamers.

Het is belangrijk dat u niet onnodig lang in het ziekenhuis blijft

Algemene maatregelen

  • Houd 1,5 meter afstand
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
  • Gebruik van papieren zakdoekjes en was of desinfecteer uw handen hierna
  • Schud geen handen
  • Was uw handen vaak

We vragen u om in ons ziekenhuis zoveel mogelijk rechts aan te houden. Op sommige plekken in het ziekenhuis is dit ook aangegeven met stickers op de vloer. 

Volg ook de eventuele andere aanwijzingen op die wij geven.

Bekijk ook onderstaande video voor een samenvatting van onze maatregelen.

Wat wij doen voor uw en onze veiligheid

Persoonlijke beschermingsmiddelen

In Ziekenhuis Gelderse Vallei dragen medewerkers, patiënten of bezoekers alleen een mondneusmasker als dat nodig is. Bij klachten die gerelateerd kunnen zijn aan COVID-19 blijven patiënten en bezoekers in principe thuis. Als het toch van belang is om naar het ziekenhuis te komen, krijgen zij een mondneusmasker. Onze medisch specialisten en verpleegkundigen dragen bij bepaalde handelingen ook een mondneusmasker. Dat gebeurt bij handelingen die druppels veroorzaken of waarbij zij heel dicht bij uw gezicht handelingen moeten uitvoeren.

Hygiënemaatregelen

  • Bij binnenkomst en het verlaten van het ziekenhuis, in de kliniek en de poliklinieken stellen wij handalcohol beschikbaar aan patiënten en hun noodzakelijk begeleiders.

Voorzieningen

  • De cadeauwinkel van Vermaat is open van 9.00  16.00 uur. 
  • Bij het restaurant Vermaat gelden de landelijke horecarichtlijnen