Maatregelen

Op deze pagina leest u welke maatregelen wij nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Hierbij hebben we uw hulp nodig.

Deze maatregelen gelden voor iedereen

U moet altijd een afspraak maken. Voor onderzoeken, behandelingen, radiologie en bloedprikken. Lees ook onze pagina Afspraak maken en wijzigen

Doe de Corona check

Vul binnen 48 uur voor uw bezoek aan het ziekenhuis de Corona check in. Afhankelijk van de uitkomst van de check kan men het ziekenhuis bezoeken of volgen nadere instructies. Voor ieders veiligheid blijft het belangrijk dat iedereen deze instructies opvolgt.

Kom op tijd

Neem op de afgesproken tijd (maximaal 5 minuten eerder) plaats in de wachtkamer. Dit is belangrijk omdat het anders te druk wordt in de wachtkamers.

Het is belangrijk dat u niet onnodig lang in het ziekenhuis blijft

Volg aanwijzingen van onze medewerkers op

Voor ieders veiligheid is het van belang dat u de aanwijzingen en instructies van de medewerkers van Ziekenhuis Gelderse Vallei opvolgt.

Patiënten, bezoekers en begeleiders: neem een mondneusmasker mee.

In de centrale ruimtes van ons ziekenhuis hoeft u geen mondneusmasker te dragen. Toch vragen wij u wel een eigen mondneusmasker mee te nemen naar het ziekenhuis.

Het is namelijk wel noodzakelijk om een mondneusmasker te dragen als:

1. u geen 1,5 meter afstand tot anderen kunt houden, zoals in de wacht- of spreekkamer of bij bloedafname. 

2. u coronagerelateerde klachten heeft of mogelijk besmet bent. In dat geval krijgt u bij de ingang van het ziekenhuis door ons een medisch mondneusmasker uitgereikt. Wij verzoeken u deze continu te dragen. 


Medisch mondneusmasker op de Spoedeisende Hulp
Op de Spoedeisende Hulp is het niet mogelijk 1,5 meter afstand tot anderen te houden. Daarom is daar het dragen van een medisch mondneusmasker noodzakelijk. U krijgt deze van ons.


Coronacheck

Voor de komst naar het ziekenhuis moet iedereen nog steeds de digitale coronacheck invullen en de daarbij gegeven instructies opvolgen. Deze check vindt u hier.

Medewerkers

Onze medewerkers controleren dagelijks hun gezondheid en volgen een protocol over wanneer ze wel of niet mogen werken.

Onze medewerkers houden daar waar mogelijk 1,5 meter afstand van anderen. Soms is dat niet mogelijk, bijvoorbeeld bij een lichamelijk onderzoek. Onze medewerkers dragen dan een medisch mondneusmasker. Het medische mondneusmasker biedt bescherming voor zowel de drager als anderen. Ook nemen we aanvullende maatregelen; zo wordt er tijdens een lichamelijk onderzoek niet gepraat en moet de patiënt het hoofd zoveel mogelijk afwenden.

Handen desinfecteren

We vragen u om u handen te desinfecteren. Bij binnenkomst en het verlaten van het ziekenhuis, in de kliniek en de poliklinieken stellen wij handalcohol beschikbaar aan patiënten en hun noodzakelijk begeleiders.

Houd rechts aan

We vragen u om in ons ziekenhuis zoveel mogelijk rechts aan te houden. Op sommige plekken in het ziekenhuis is dit ook aangegeven met stickers op de vloer. 

Restaurant en cadeauwinkel Vermaat

 • De cadeauwinkel van Vermaat is open van 9.00 16.00 uur.
 • Restaurant Vermaat volgt de landelijke horecarichtlijnen en versoepelt maatregelen volgens de landelijke richtlijn. 

Houd u aan de algemene maatregelen van de overheid

 • Houd 1,5 meter afstand
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik van papieren zakdoekjes en was of desinfecteer uw handen hierna
 • Schud geen handen
 • Was uw handen vaak
 • Blijf thuis bij klachten 
 • Laat u testen bij klachten

Maatregelen voor kinderen

 • is uw kind alleen verkouden? Overleg dan met de medisch specialist of de afspraak door kan gaan
 • heeft uw kind ook koorts en/of benauwdheidsklachten? Dan komt uw kind niet naar het ziekenhuis
 • alleen als er sprake is van een medische noodzaak kan uw kind, na overleg met de medisch specialist, naar het ziekenhuis komen. Neem in dit geval contact op met het ziekenhuis via (0318) 43 43 45
 • uw kind mag niet bij een patiënt op bezoek komen
 • heeft u zelf een afspraak in het ziekenhuis of gaat u bij iemand op bezoek? Uw kind mag niet met u mee 

 • uw kind komt niet naar het ziekenhuis
 • de afspraak van uw kind wordt verplaatst naar een later tijdstip
 • alleen als er sprake is van een medische noodzaak kan uw kind, na overleg met de medisch specialist, naar het ziekenhuis komen Neem in dit geval contact op met het ziekenhuis via (0318) 43 43 45
 • uw kind mag niet bij een patiënt op bezoek komen
 • heeft u zelf een afspraak in het ziekenhuis of gaat u bij iemand op bezoek? Uw kind mag niet met u mee

Voor kinderen in deze leeftijdscategorie gelden dezelfde maatregelen als voor volwassenen:

 • uw kind komt niet naar het ziekenhuis
 • de afspraak van uw kind wordt verplaatst naar een later tijdstip
 • alleen als er sprake is van een medische noodzaak kan uw kind, na overleg met de medisch specialist, naar het ziekenhuis komen. Neem in dit geval contact op met het ziekenhuis via (0318) 43 43 45
 • uw kind mag niet bij een patiënt op bezoek komen
 • heeft u zelf een afspraak in het ziekenhuis of gaat u bij iemand op bezoek? Uw kind mag niet met u mee

Heeft uw kind een afspraak bij de polikliniek kindergeneeskunde? Dan is het voor beide ouders mogelijk om mee te gaan naar de afspraak. Wij vragen u om in de wachtkamer 1,5 meter afstand tot andere ouders te bewaren. 

Aanvullende maatregelen voor patiënten

Maximaal 1 begeleider mee naar de afspraak

Heeft u een afspraak op de polikliniek? Dan is het mogelijk om maximaal 1 begeleider* mee te nemen naar uw afspraak. Wij vragen u om dit alleen te doen als dit wenselijk/nodig is. Ook vragen wij u om niet te vroeg naar uw afspraak te komen. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat er voldoende ruimte blijft in de wachtkamers en er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Hiermee minimaliseren we het risico op besmetting. 

* Het kan zijn dat wij de begeleider vragen om in een andere ruimte te wachten. Dit hangt af van de beschikbare ruimte in onze wacht- en spreekkamers.

Let op! Bent u 18 jaar en ouder en komt u voor uzelf naar het ziekenhuis? Dan verzoeken wij u om geen kinderen mee te nemen naar het ziekenhuis. Wij vragen u om hiervoor een oppas te regelen.

Geluidsopnames en telefoneren met begeleider tijdens afspraak

Vanwege de maatregelen die rondom het coronavirus gelden, verzoeken wij u om alleen naar uw afspraak te komen. Wij begrijpen dat uw naasten wel op de hoogte gehouden willen worden van wat er in de spreekkamer wordt gezegd. U kunt in overleg met de zorgverlener uw telefoon op de luidspreker zetten zodat uw begeleider deel kan nemen aan het gesprek. Ook kunt u uw zorgverlener vragen of u het gesprek mag opnemen. In overleg met uw zorgverlener kunt u het gesprek of een samenvatting daarvan opnemen, zodat u de informatie voor u zelf nog eens kunt naluisteren. Het verspreiden van de opname buiten de privésfeer zonder onze toestemming is wettelijk niet toegestaan.

Klik hier voor meer informatie met betrekking tot het opnemen van een gesprek.

Maatregelen voor uw operatie

2 dagen voor uw operatie of opname wordt u gebeld. We vragen u dan naar klachten die gerelateerd zijn aan het coronavirus. Afhankelijk van uw antwoorden worden er vervolgstappen gezet. Als daar aanleiding voor is, wordt u getest op het coronavirus. De uitslag van de test wordt doorgegeven aan de arts. Hij/zij bepaalt of de operatie wordt uitgesteld of niet.

Als u bent gevaccineerd tegen corona, mag u pas 48 uur na uw vaccinatie geopereerd worden. Houd hier rekening mee. Valt uw operatie binnen deze 48 uur? Neem dan contact op met (0318) 43 45 50. 

Vul binnen 24 uur voor uw opname ook de online Corona Check in.

Maatregelen bij een afspraak in Veenendaal, Wageningen of Barneveld

Afspraak maken

U kunt alleen op afspraak naar de spreekuurcentra komen. Zonder een afspraak kunt u de spreekuurcentra niet bezoeken. Indien u een verwijzing heeft, kunt een afspraak maken.

Wij kunnen in de spreekuurcentra geen patiënten met coronagerelateerde klachten ontvangen. De spreekuurcentra zijn 'schone' locaties. Er gelden strenge maatregelen in deze locaties om te voorkomen dat patiënten met coronagerelateerde klachten deze locaties bezoeken.

Looproute spreekuurcentra

In de spreekuurcentra volgt u de aangegeven looproute (eenrichtingsverkeer). De ingang is niet meer ook de uitgang. Volg de instructies bij de spreekuurcentra op.

Aanvullende maatregelen voor bezoekers

Bekijk de actuele bezoektijden en -regeling

Bekijk voordat u uw naaste bezoekt de actuele bezoektijden en de bezoekregeling. Hier leest u hoeveel bezoekers er op welk moment ontvangen mogen worden. Stem dus goed met uw naaste af wie wanneer op bezoek komt. 

Vragen

Heeft u vragen over het coronavirus en Ziekenhuis Gelderse Vallei? Lees dan onze veelgestelde vragen. En houd onze website in de gaten voor het laatste nieuws.

Samenvatting van de maatregelen

Bekijk ook onderstaande video voor een samenvatting van onze maatregelen.

Afspelen