Opname en verblijf voorbereiden

Een ziekenhuisopname kan onzekerheid en spanning geven. Wij doen ons best uw verblijf bij ons zo prettig mogelijk te maken. Het helpt als u zich goed voorbereidt.

Goed voorbereid op uw opname

Als u wordt opgenomen in ons ziekenhuis, is het handig als u zich hierop zo goed mogelijk voorbereidt. Lees onderstaande informatie daarom goed door.

Nuchter zijn

Het is belangrijk dat u nuchter bent als u wordt opgenomen voor een onderzoek of een operatie. Wat dit voor u betekent leest u op deze pagina.

Belangrijke folders

Informatie voor elke fase van uw verblijf vindt u op de volgende pagina's: 

Op www.geldersevallei.nl/naarhetziekenhuis vindt u meer informatie. Heeft u vragen? Laat het ons weten.

Het is belangrijk dat u uw afspraak in het ziekenhuis goed voorbereidt. Neem altijd het volgende mee:

Meenemen bij opname

Wordt u opgenomen in Ziekenhuis Gelderse Vallei? Neem dan naast de bovenstaande lijst ook het volgende mee:

  • toiletartikelen (geen handdoeken of washandjes)
  • nachtkleding, ondergoed, kamerjas en sloffen of slippers
  • eventueel een hoofdkussen met een eigen, duidelijk herkenbare kussensloop van thuis
  • kleding en schoenen
  • eventueel een bewijs van registratie in het donorregister of andere wilsverklaring
  • naam en adresgegevens van uw apotheek
  • eventuele dieetvoorschriften
  • folder ‘Opnamewijzer’ (deze folder krijgt u per post)

Neem liever geen kostbare of waardevolle bezittingen mee.

Neem uw legitimatiebewijs mee

Het is belangrijk dat elke zorgverlener zeker weet dat u de juiste persoon bent. Dit is vanwege uw veiligheid en privacy: er mag geen twijfel zijn over uw identiteit. We moeten zeker weten dat we u voor de juiste persoon aanzien. Daarom moet u altijd uw legitimatiebewijs kunnen laten zien. Deze legitimatieplicht in de zorg geldt voor iedereen. Ook voor baby’s en kinderen.

Uw toestemming om uw gegevens te delen

De artsen en andere zorgverleners die u behandelen in Ziekenhuis Gelderse Vallei willen graag uw actuele medische gegevens kunnen bekijken via internet. Zo is belangrijke informatie over uw gezondheid snel en op elk moment bij de hand. Ook ’s avonds en in het weekend. Artsen en zorgverleners mogen niet zomaar uw gegevens bekijken. U moet daarvoor eerst toestemming geven. U kunt dat doen via de website ikgeeftoestemming.nl. Daarmee geeft u aan dat uw medische gegevens van de huisarts en apotheek gedeeld mogen worden met uw behandelaars in het ziekenhuis. Het is voor ons erg prettig als u deze toestemming geeft. U bent het echter niet verplicht.

Assistentiehonden (hulphonden) mogen in bepaalde gevallen op de polikliniek komen. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan een assistentiehond ook op een verpleegafdeling komen. Lees meer over assistentiehonden (hulphonden) in Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Wij doen er alles aan om te voorkomen dat bacteriën zich verspreiden in ons ziekenhuis. We stellen u daarom de volgende vragen:

  • bent u pas geleden opgenomen geweest in een ziekenhuis in het buitenland?
  • woont of werkt u op een bedrijf met varkens, vleeskalveren of vleeskuikens?

Is uw antwoord op 1 of beide vragen ‘ja’? Geef dit dan altijd aan ons door. Het kan namelijk zijn dat u de MRSA-bacterie bij zich draagt. Deze bacterie kan vervelende infecties veroorzaken, vooral bij mensen met minder weerstand.

Wordt u binnenkort opgenomen in het ziekenhuis? Dan kan uw arts al tijdens uw afspraak op de polikliniek vragen naar uw wensen over bijvoorbeeld reanimatie, opname op de intensive care en kunstmatige beademing. Het is belangrijk dat u op tijd nadenkt over in welke situaties u niet (meer) behandeld wilt worden. U mag namelijk zelf bepalen of u grenzen stelt aan een behandeling. En welke grenzen dat zijn. Wat wilt u nog wel, en wat misschien niet (meer)? Bij een ernstige ziekte is soms een zware behandeling nodig. U kunt zich afvragen: wil ik die behandeling wel? Bespreek uw behandelwensen en -grenzen samen met uw arts.