Naar huis

Bent u zover hersteld dat u geen medisch toezicht meer nodig heeft? Dan mag u naar huis! De verpleegkundige bespreekt met u wanneer en hoe laat u naar huis mag. Ook vertelt hij of zij hoe u zich kunt voorbereiden op uw thuiskomst. Bijvoorbeeld door tips te geven over wat u al wel en beter nog niet kunt doen.

Hulp als u weer naar huis mag

Het kan zijn dat u thuis nog hulp nodig heeft, bijvoorbeeld van de thuiszorg. Of dat u (tijdelijk) ergens anders verblijft, zoals in een revalidatiecentrum. In dat geval bezoekt de transferverpleegkundige u in het ziekenhuis. Hij of zij werkt op de afdeling multizorg en kan u helpen bij het regelen van deze vormen van hulp. Het is belangrijk dat u hiervoor toestemming geeft. In de video hieronder hoort u waarom. 

Afspelen
Video: toestemming regelen zorg na ziekenhuisopname

Medicijnen als u weer naar huis mag

Moet u na uw verblijf in het ziekenhuis medicijnen gebruiken? Dan krijgt u hiervoor een recept mee voor de apotheek. U kunt dit recept inleveren bij de Vallei Apotheek in de centrale hal van ons ziekenhuis. De apothekersassistente maakt de medicijnen klaar en u kunt ze direct meenemen.

Als de medicijnen vergoed worden, dan verrekent de apotheek de kosten rechtstreeks met uw zorgverzekeraar.

Vervoer naar huis

Heeft u op medisch advies een ambulance of taxi nodig voor vervoer? Dan kunt u een medische verklaring krijgen op de afdeling waar u lag. Met die verklaring kunt u de rit declareren bij uw zorgverzekeraar. Is er geen medisch advies voor vervoer? Dan vragen wij u om zelf vervoer te regelen.