Overzicht van medicijnen die u gebruikt

Het is belangrijk dat er een actueel overzicht is van alle medicijnen die u gebruikt. We noemen dit een medicatieoverzicht.

U heeft een actueel medicatieoverzicht nodig als u naar uw (huis)arts, medisch specialist, GGZ-instelling of naar een verpleeghuis gaat. Een actueel medicatieoverzicht helpt bij het kiezen van de beste behandeling. Uw apotheek beheert het overzicht van de actuele medicatie die u gebruikt. Ook voor uw andere zorgverleners is het van belang dat zij dit actuele overzicht kunnen inzien.

Toestemming geven om uw gegevens te delen

Via ikgeeftoestemming.nl geeft u aan dat uw huisarts en apotheek uw medische gegevens mogen delen met uw behandelaren in het ziekenhuis. Dit gebeurt via het Landelijk Schakelpunt (LSP). De behandelaren mogen uw gegevens niet bekijken zonder uw toestemming. Daarom is het belangrijk dat u die geeft. Pas als uw behandelaren weten welke medicijnen u gebruikt, kunnen ze u goed behandelen.

Niet delen?

Wilt u niet dat (delen van) uw medicijngegevens opgevraagd kunnen worden door uw zorgverleners? Bespreek dit dan met uw apotheek of huisarts. Geeft u geen toestemming? Dan is het belangrijk dat u vóór uw ziekenhuisbezoek uw eigen actuele medicatie overzicht opvraagt bij uw apotheek. U krijgt dan een kopie van het overzicht.

Neem uw medicatieoverzicht mee naar elke afspraak

Neem uw actuele medicatieoverzicht mee naar elke afspraak bij het ziekenhuis als u geen toestemming heeft gegeven om uw informatie te delen. En als u wordt opgenomen in een verpleeghuis of GGZ-instelling. Zo helpt u zelf mee aan een juiste en veilige behandeling. Een actueel medicatieoverzicht helpt uw arts om de juiste beslissingen te nemen over uw behandeling. U kunt uw actuele medicatieoverzicht ophalen bij de apotheek.

Houd uw medicatieoverzicht actueel

Houd uw medicatieoverzicht actueel. Dit doet u door aan uw apotheek door te geven wanneer u bepaalde medicijnen niet meer slikt. Informeer uw apotheker als u last heeft van bijwerkingen. Geef het door als u alcohol of drugs gebruikt. Uw apotheker en behandelaar behandelen uw informatie altijd vertrouwelijk.

Wanneer bekijkt mijn arts mijn gegevens?

Voordat u in ons ziekenhuis komt voor een afspraak op een polikliniek of opname, vraagt de apotheek van het ziekenhuis uw actuele medicatieoverzicht op. De apotheker zet uw overzicht klaar in uw medisch dossier. Uw behandelend arts kan dit tijdens de afspraak bekijken. Alleen uw eigen zorgverleners hebben toegang tot uw dossier. Het scheelt uw arts veel tijd dat het medicatieoverzicht al klaar staat. Zo is er meer tijd voor het gesprek met u als patiënt.

Heeft u een sms ontvangen?

Als u toestemming heeft gegeven en uw medicatieoverzicht klaar wordt gezet door de apotheek, ontvangt u een sms. U heeft dit dan eerder ingesteld op https://www.ikgeeftoestemming.nl/ een sms bericht te willen ontvangen wanneer uw medicatieoverzicht wordt geraadpleegd. Op deze website kunt u uw instellingen eventueel wijzigen indien u geen sms berichten meer wilt ontvangen. Het kan gebeuren dat uw medicatieoverzicht meer dan een keer wordt opgevraagd, bijvoorbeeld wanneer de eerste poging niet is gelukt. Alleen uw eigen zorgverleners kunnen uw overzicht opvragen en raadplegen.