CT-scan

De afkorting CT staat voor ‘Computer Tomografie’. Bij een CT-onderzoek worden met behulp van röntgenstralen en een computer, afbeeldingen van een deel van het lichaam gemaakt. Afhankelijk van het onderzoek wordt contrastvloeistof gebruikt. De CT-scanner brengt dwarsdoorsneden in beeld, waardoor 'plakjes' van het lichaam te zien zijn.

Voorbereiding

Kleding

U kunt uw kleding aanhouden mits daar geen metaal in zit. Voor bepaalde onderzoeken is het nodig sieraden af te doen.

Orale voorbereiding

Voor verschillende CT-scans is het noodzakelijk dat u thuis al contrastvloeistof drinkt als voorbereiding op het onderzoek. De uitleg over deze voorbereiding vindt u in de folder voor het onderzoek. Uw behandelend arts informeert u hier verder over.

Nierfunctie

Bij veel CT-onderzoeken wordt gebruik gemaakt van jodiumhoudend contrastmiddel via de bloedbaan. Van te voren moet u bloedprikken om uw nierfunctie te bepalen. Wanneer deze niet voldoende is, besluit uw behandelend arts welke voorbereiding nodig is. Deze voorzorgsmaatregelen zijn gericht op het beschermen van de nieren. AIs de nierfunctie voldoende is, dan hoort u hier niets over.

Allergie

Als u allergisch bent voor jodiumhoudend contrastmiddel, moet u dit aangeven bij uw behandelend arts. Als de afspraak al gemaakt is, neem dan contact op met de afdeling radiologie. Een speciale voorbereiding is nodig in geval van allergie.

Risico’s

Röntgenstraling

Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van röntgenstralen. In hoge dosis kunnen röntgenstalen gevaarlijk zijn voor het menselijk lichaam. In de mate waarin het binnen de radiologie wordt toegepast is het risico minimaal. De keuze voor een radiologisch onderzoek wordt zorgvuldig afgewogen tegen de belangrijke informatie die het onderzoek kan opleveren.

Zwangerschap en röntgenstraling

Als u zwanger bent of denkt te zijn, kunt u het beste contact opnemen met uw behandelend arts om te bekijken welk onderzoek voor u en uw kind het minst belastend is.

Tijdsindicatie

  • CT-scan hersenen 10 minuten
  • CT-scan buik 20 minuten
  • CT-scan longen 20 minuten
  • CT-scan bovenbuik 20 minuten
  • CT-scan geleide abcesdrainage/punctie 30-60 minuten

Een CT-onderzoek duurt ongeveer 10 tot 20 minuten. De voorbereidingstijd niet meegerekend.

Het CT-onderzoek

De CT ziet eruit als een grote kast met in het midden een ronde opening. U ligt tijdens het onderzoek op een smalle tafel. Deze tafel schuift langzaam door de opening.

Tijdens het scannen is het noodzakelijk dat u stilligt. Voor sommige onderzoeken, zoals bij een scan van uw buik, krijgt u een ademcommando. Tijdens het maken van de foto’s zit de laborant achter een raam bij de bediening van de CT-scan. Vanuit hier heeft de laborant altijd goed zicht op u.

Het maag-darmkanaal, organen en bloedvaten zijn moeilijk te onderscheiden op een röntgenfoto. Hiervoor wordt contrastvloeistof gebruikt. Dit kan oraal en/of via een infuus toegediend worden. In overleg met uw behandelend arts en de radioloog wordt bepaald of dit nodig is.

Na het onderzoek

De radioloog bestudeert het onderzoek. Hij of zij maakt een verslag dat naar de behandelend arts wordt gestuurd. De gebruikelijke termijn hiervoor is 4 à 5 werkdagen.