Echografie behandeling kalkafzetting in de schouder

Met behulp van echografie wordt onder verdoving een kalkafzetting in de schouder aangeprikt.

Wat is Echografie?

Echografie is beeldvormingstechniek waarbij gebruik wordt gemaakt van geluidsgolven. De frequentie van deze geluidsgolven is erg hoog en valt buiten het menselijk gehoor, dit wordt ultrageluid genoemd. Door een klein apparaatje (de transducer) tegen de huid te plaatsen wordt het ultrageluid het lichaam in gezonden. Het ultrageluid weerkaats door de verschillende weefsels in het lichaam. De ‘echo’ die hierbij ontstaat wordt ook weer opgevangen door de transducer. Deze echosignalen worden door een computer omgezet in een beeld.

Pijnloos

Echografie is een pijnloos en onschuldig onderzoek. Verkalking in de schouder Tendinosis calcarea is een chronische aandoening waarbij er kalkafzettingen ontstaan in uw pezen en soms ook in de slijmbeurs, in de meeste gevallen in en rond uw schoudergewricht. Naast de kalkafzettingen zijn de betrokken pezen en veelal ook de slijmbeurs verdikt en pijnlijk wat kan leiden tot beknelling (impingement). Spontaan herstel kan enkele jaren duren. Verkalking kan het beste worden vastgesteld door echografie of een röntgenfoto. Onderzoek door middel van een MRI-scan of CT-scan heeft geen aanvullende waarde.

Voorbereiding

Er is geen voorbereiding nodig voor dit onderzoek.

Duur onderzoek

De duur van de behandeling kan variëren tussen de 15 en 30 minuten.

Het onderzoek

Tijdens de behandeling komt u op een behandeltafel te liggen. De radioloog bepaalt met behulp van echografie de grootte en locatie van de kalk. Nadat de huid is gedesinfecteerd wordt een plaatselijke verdoving in de slijmbeurs en de pees gegeven. Deze verdoving werkt vrijwel meteen. De kalkafzettingen worden met behulp van echografie meerdere malen aangeprikt. Zo nodig wordt er een tweede naald gebruikt. Net zoals bij een natuurlijk verloop, kan het voorkomen dat er na de behandeling kalkdeeltjes in de slijmbeurs terecht komen, waardoor er een slijmbeurs ontsteking kan ontstaan. Om die reden brengt de radioloog aan het einde van de behandeling een mengsel van een pijstiller en ontstekingsremmer in de slijmbeurs in. De klachten nemen na de behandeling geleidelijk af. De behandeling heeft bij circa 70% van de patiënten succes. Ondanks de verdoving kunt u toch pijn ervaren. Geef dit gerust aan bij de radioloog. Er kan altijd een extra verdoving worden toegediend.

Na het onderzoek

De eerste 24 uur na de ingreep kunt u niet deelnemen aan het verkeer. Zorg er daarom voor dat iemand u ophaalt of bestel eventueel een taxi.

De uitslag

Nadat het echo-onderzoek bij u is verricht, beoordeelt een radioloog het onderzoek. Het verslag van de radioloog stuurt hij zo snel mogelijk naar uw behandelend arts. De uitslag is meestal na 2 werkdagen beschikbaar. Voor de uitslag dient u contact te hebben met de aanvragende arts. De laborant(e) die het onderzoek bij u verricht kan en mag u geen mededeling doen over de uitslag.