Groot sportmedisch onderzoek

Het groot sportmedisch onderzoek (GSO) is bedoeld voor sporters die intensief sporten, voor mensen die (weer) willen beginnen met sporten, voor mensen die hun conditie willen meten en voor deelnemers aan diabetes beweegprogramma (GSO A). Dit onderzoek is alleen bedoeld voor mensen van 35 jaar en ouder.

Uit welke onderdelen bestaat het onderzoek?

Het groot sportmedisch onderzoek heeft 3 varianten: A, B en C.

Groot sportmedisch onderzoek A

 • invullen vragenlijst 'cardiovasculaire screening’ (Lausanne protocol): wilt u deze vooraf thuis invullen?
 • ingevulde vragenlijst bespreken met de sportarts
 • lichamelijk onderzoek: lengte, gewicht, algemeen intern onderzoek
 • longfunctie-onderzoek, onder andere longinhoud en flow-volume-curve
 • rust-ECG
 • inspanningstest: u fietst op een standaard fietsergometer met opklimmende belasting tot maximaal. Elke 3 minuten meten we de bloeddruk, het ECG registreren we continu. Dit onderzoek vindt plaats op de hartfunctie, bestemming A34.
 • nabespreking met sportarts - eindverslag, u krijgt deze achteraf per post

Het groot sportmedisch onderzoek A duurt gemiddeld 75 minuten.

Groot sportmedisch onderzoek B

 • invullen vragenlijst 'cardiovasculaire screening’ (Lausanne protocol): wilt u deze vooraf thuis invullen?
 • ingevulde vragenlijst bespreken met de sportarts
 • lichamelijk onderzoek: lengte, gewicht, algemeen intern onderzoek - longfunctie-onderzoek, onder andere longinhoud en flow-volume-curve
 • rust-ECG
 • inspanningstest: u fietst op een standaard fietsergometer met opklimmende belasting tot maximaal. Elke 3 minuten meten we de bloeddruk, het ECG registreren we continu. Dit onderzoek vindt plaats op de hartfunctie, bestemming A34.
 • bloedonderzoek: hemoglobine, cholesterol, HDL-cholesterol en glucose
 • nabespreking met sportarts
 • eindverslag, u krijgt deze achteraf per post

Het groot sportmedisch onderzoek B duurt gemiddeld 90 minuten.

Groot sportmedisch onderzoek C

 • invullen vragenlijst: wilt u deze vooraf thuis invullen?
 • ingevulde vragenlijst bespreken met de sportarts
 • lichamelijk onderzoek: lengte, gewicht, algemeen intern onderzoek, algemeen orthopedisch onderzoek, oriënterend neurologisch onderzoek, specifiek onderzoek van het licmaam voor uw sporttak of gewenste sport
 • ogentest
 • longfunctie-onderzoek, onder andere longinhoud en flow-volume-curve
 • urine-onderzoek, u mag ook een klein en schoon potje met een kleine hoeveelheid urine meenemen van maximaal 2 uur oud
 • rust-ECG
 • inspanningstest: u fietst op een standaard fietsergometer met opklimmende belasting tot maximaal. Elke 3 minuten meten we de bloeddruk, het ECG registreren we continu. Dit onderzoek vindt plaats op de hartfunctie, bestemming A34.
 • bloedonderzoek: hemoglobine, cholesterol, HDL-cholesterol en glucose
 • aanvullende onderzoek op indicatie of eigen verzoek
 • nabespreking met sportarts
 • eindverslag, u krijgt deze achteraf per post

Het groot sportmedisch onderzoek C duurt gemiddeld 2 uur.

Wat moet u meenemen?

 • uw zorgverzekeringspas
 • uw geldige identiteitsbewijs
 • eventueel een potje urine (zie boven), alleen voor GSO C
 • een overzicht van medicijnen die u gebruikt
 • uw bril, als u die draagt (alleen voor GSO C)
 • sportkleding of makkelijk zittende kleding voor de fietstest. Wilt u na afloop douchen? Dat kan op de afdeling fysiotherapie. U vindt deze afdeling tegenover de afdeling sportgeneeskunde.

Kosten groot sportmedisch onderzoek

De kosten van het groot sportmedisch onderzoek hangt af van het soort onderzoek:

 • het groot sportmedisch onderzoek A kost € 160
 • het groot sportmedisch onderzoek B kost € 170
 • het groot sportmedisch onderzoek C kost € 245

U ontvangt de factuur per post. Sommige zorgverzekeraars vergoeden een sportmedisch onderzoek vanuit de aanvullende verzekering. Zie hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Ziekenhuis Gelderse Vallei is via SMA Gelderse Vallei is aangesloten bij de FSMI en is SCAS-gecertificeerd. Voor deelnemers aan diabetes beweegprogramma (GSO A) zijn er mogelijkheden de kosten onder de basisverzekering te laten vallen. Dat kan alleen als uw huisarts u heeft verwezen naar de sportarts.