Bekkenfysiotherapeutisch onderzoek

Het onderzoek van de bekkenbodem is onderdeel van het bekkenbodemcentrum. Dit is een polikliniek voor vrouwen met klachten van de bekkenbodem. Vaak zijn dit klachten van verzakking of ongewenst urineverlies.

Onderzoek van de bekkenbodemspieren

Om de oorzaak voor urine incontinentie of een verzakking te vinden, is het van belang de functie van de bekkenbodemspieren te meten. Dit gebeurt met een inwendig onderzoek. De bekkenfysiotherapeut voelt hoe de spanning, de kracht en de coördinatie van de bekkenbodemspieren is.

Wanneer gebeurt het onderzoek?

Het onderzoek vindt plaats op een dagdeel waarop ook onderzoek door de gynaecoloog en de uroloog plaatsvindt. Voorafgaand vult u thuis een vragenlijst in met vragen over bekkenbodemfuncties en -klachten. Op de dag van het onderzoek neemt de bekkenfysiotherapeut met u de antwoorden door. Hij of zij geeft u uitleg over de werking van het bekkengebied en onderzoekt de bekkenbodemspieren. Dat gaat via een inwendig vaginaal onderzoek en in sommige gevallen ook een anaal onderzoek. Daarmee kan de bekkenfysiotherapeut vaststellen of de klachten samenhangen met de werking van de bekkenbodemspieren.

Inwendig onderzoek

Voor een inwendig onderzoek bij de bekkenfysiotherapeut wordt u gevraagd uw onderkleding uit te doen. Mogelijk wilt u voor die tijd nog even naar het toilet. Dat is altijd mogelijk. U neemt plaats op de behandelbank, liggend op de rug met uw knieën opgetrokken. De bekkenfysiotherapeut inspecteert de bekkenbodem. Vervolgens vraagt hij of zij of u wilt hoesten, persen, de bekkenbodem wilt aanspannen en los wilt laten.

Vervolgens brengt de bekkenfysiotherapeut een vinger naar binnen en voelt daarmee de rustspanning en eventuele pijnlijke plekken. Wanneer dit te gevoelig is, kan het onderzoek op elk moment worden afgebroken.

Daarna vraagt de bekkenfysiotherapeut weer om spieren aan te spannen, los te laten, gedurende langere tijd de aanspanning vol te houden en afwisselend aan te spannen en los te laten in een snel tempo. Ook vraagt hij of zij u om nogmaals te hoesten en ook meerdere malen te persen. Tijdens dit hele onderzoek houdt de bekkenfysiotherapeut goed contact met u. De bekkenfysiotherapeut vraagt steeds of u pijn of andere nare gevoelens krijgt.

Resultaten van het onderzoek

Na afloop krijgt u uitleg over de resultaten van het onderzoek en een voorlopig advies. De bekkenfysiotherapeut schrijft een verslag. Dit verslag gaat mee naar het overleg met de uroloog, gynaecoloog en verpleegkundige.

Gezamenlijk wordt aan het einde van het dagdeel een behandelplan opgesteld. De verpleegkundige bespreekt het behandelplan telefonisch met u. Een van de aanbevelingen kan zijn om naar een bekkenfysiotherapeut te gaan in uw eigen omgeving of in het ziekenhuis.

Bekkenfysiotherapeutisch onderzoek en Ziekenhuis Gelderse Vallei

Meerdere ziekenhuizen hebben poliklinieken voor de bekkenbodem. Ziekenhuis Gelderse Vallei onderscheidt zich door de multidisciplinaire aanpak: de bekkenfysiotherapeut overlegt met de gynaecoloog en uroloog.