Bevolkingsonderzoek darmkanker

Vanaf 1 januari 2014 is het bevolkingsonderzoek naar darmkanker gestart. Alle mannen en vrouwen tussen de 55 en 75 krijgen iedere 2 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. Met het bevolkingsonderzoek kan darmkanker worden voorkomen of in een vroegtijdig stadium worden ontdekt en behandeld.

Waarom een bevolkingsonderzoek?

Met het bevolkingsonderzoek kan darmkanker worden voorkomen of in een vroegtijdig stadium worden ontdekt en behandeld. Als darmkanker vroegtijdig wordt ontdekt, is de kans op genezing groter en de behandeling minder zwaar. Het bevolkingsonderzoek kan op langere termijn jaarlijks 2.400 sterfgevallen aan darmkanker helpen voorkomen.

Hoe werkt de ontlastingstest?

Bij het bevolkingsonderzoek darmkanker wordt met een ontlastingstest gekeken of er bloed in uw ontlasting (poep) zit. Bloed in de ontlasting is niet altijd met het blote oog zichtbaar. Daarom wordt uw ontlasting onder de microscoop onderzocht. U kunt de test thuis uitvoeren en in een retourenvelop opsturen naar de organisatie die het bevolkingsonderzoek uitvoert.

U krijgt de uitslag van de ontlastingstest binnen 2 weken per post opgestuurd. Er zijn 3 uitslagen mogelijk:

 • de uitslag is gunstig. Er is niets in uw ontlasting gevonden. U hoeft niets te doen. Over 2 jaar krijgt u opnieuw een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek. Bent u vanaf dat moment ouder dan 75 jaar, dan krijgt u geen nieuwe uitnodiging.
 • er is bloed in uw ontlasting gevonden. Dit kan te maken hebben met darmkanker of poliepen. Poliepen kunnen een voorstadium van darmkanker zijn. Het bloed kan ook afkomstig zijn van aambeien of andere aandoeningen. Om te weten te komen of er sprake is van darmkanker of poliepen, is vervolgonderzoek nodig.
 • geen uitslag. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn. U krijgt dan het verzoek om opnieuw de ontlastingstest uit te voeren.

Wilt u meer weten over dit onderzoek en wat het voor u kan betekenen? Kijk dan naar de voorlichtingsfilm van het RIVM

Vervolgonderzoek naar darmkanker

Vervolgonderzoek naar darmkanker is nodig als blijkt dat er sporen van bloed in de ontlasting zit. Wij nodigen u in dat geval uit voor een intakegesprek om het vervolgonderzoek te bespreken. Tijdens het intakegesprek beoordeelt de MDL-verpleegkundige of physician assistant of het zinvol is voor u om een darmonderzoek (coloscopie) te ondergaan. In de meeste gevallen is dit zo. U krijgt ook uitleg over het darmonderzoek, het roesje, de risico’s en de voorbereidingen die nodig zijn voor het onderzoek.

Tijdens het intakegesprek vragen wij ook naar uw medische historie en medicatie. Het is raadzaam om voorafgaand aan het gesprek een actueel overzicht op te halen bij uw huisarts en/of apotheek.

Behandeling

Wanneer er bij de coloscopie afwijkingen worden gevonden zoals grote poliepen of darmkanker, kunt u voor behandeling in Ziekenhuis Gelderse Vallei terecht. De afdelingen maag-, darm- en leverziekten en chirurgie werken op dit gebied nauw samen. Ziekenhuis Gelderse Vallei is gespecialiseerd in laparoscopische operaties (kijkoperaties) van de darm.

Ten opzichte van een 'gewone' buikoperatie biedt laparoscopie een aantal duidelijke voordelen. De operatie is minder ingrijpend omdat een grote snede niet nodig is.

Hierdoor:

 • herstelt u sneller
 • heeft u minder pijn
 • heeft u kleinere littekens

Op het moment dat bij het darmonderzoek blijkt dat er sprake is van darmkanker, krijgt u een afspraak bij de coloncare-verpleegkundige.

Wel of geen bevolkingsonderzoek?

Wij adviseren u om niet mee te doen met het bevolkingsonderzoek darmkanker als:

 • er in het verleden darmpoliepen zijn verwijderd
 • u een chronische darmziekte heeft (colitis ulcerosa/ziekte van Crohn)
 • er poliepen of (een erfelijke vorm van) dikke darmkanker in uw familie voorkomen
 • u dikke darmkanker heeft gehad
 • u al dikke darmonderzoeken heeft ondergaan

Overleg bij twijfel met uw huisarts of medisch specialist.