Blaasonderzoek

Uw behandelend arts heeft met u een blaasonderzoek (cystoscopie) afgesproken. Bij een cystoscopie bekijkt de uroloog de binnenkant van uw blaas en de urineweg (plasbuis) en bij mannen ook de prostaat. Dit gebeurt met behulp van een dunne buis of slang (cystoscoop) waaraan een kijker en lichtbron zijn bevestigd.

Voorbereiding  op het blaasonderzoek

Op de afgesproken tijd meldt u zich aan de balie van de polikliniek urologie. Denkt u eraan uw polikliniekkaart mee te nemen. Nadat u zich heeft gemeld, wacht u in de wachtruimte tot de polikliniekassistent u komt halen. In de kleedruimte ontkleedt u uw onderlichaam (uw kousen kunt u aanhouden). In de onderzoekkamer gaat u liggen op een onderzoektafel. Deze tafel heeft aan het voeteneinde links en rechts een beensteun waar u uw benen in legt. De assistent reinigt de uitgang van uw plasbuis met water. Bij mannen wordt de plasbuis verdoofd door het inbrengen van een vloeistof die tevens dient als glijmiddel. Vervolgens dekt de polikliniekassistent het onderlichaam af met een steriele doek.

Tijdens het blaasonderzoek

De uroloog brengt de dunne buis of slang (cystoscoop) via de plasbuis in de blaas. Bij mannen wordt meestal, afhankelijk van de reden van het onderzoek, gebruikgemaakt van een flexibele cystoscoop. Het bekijken van de binnenkant van de blaas kan alleen als deze gevuld is. Daarom laat de uroloog de blaas vollopen met steriel water. Na het onderzoek laat hij het water uitlopen en wordt de cystoscoop verwijderd. Het is ook mogelijk dat u gevraagd wordt om uit te plassen op een apparaat dat de urinestraal meet.

Als u tijdens het onderzoek aandrang heeft om te plassen, wilt u dan de arts of assistent waarschuwen. Het onderzoek kan een vervelend gevoel geven, maar is niet pijnlijk. Probeert u zich tijdens het onderzoek zoveel mogelijk te ontspannen. Het onderzoek duurt 5 tot 10 minuten. De uitslag van het onderzoek krijgt u gelijk te horen van uw specialist.

Na het blaasonderzoek

Het is belangrijk dat u veel drinkt. Doordat u veel plast worden de blaas en de urinewegen schoongespoeld. Dit kan een infectie voorkomen. Gebruik zo min mogelijk koolzuurhoudende dranken omdat deze snel een vol gevoel geven.

U kunt nog enige tijd last hebben van een branderig gevoel voor en tijdens het plassen of het gevoel hebben dat u steeds moet plassen. Dit komt doordat de plasbuis is geïrriteerd door het inbrengen van de cystoscoop.

Complicaties blaasonderzoek

Het is mogelijk dat er tijdens het onderzoek een bloedvaatje is geraakt waardoor uw urine rood wordt. Na 2 dagen is dit meestal over. Duurt het bloeden langer dan 2 dagen of komt er steeds meer bloed bij de urine, maak dan een
afspraak bij de uroloog.

Ook wanneer u na het onderzoek veel pijn heeft of koorts krijgt, moet u contact opnemen met de polikliniek urologie. Het is mogelijk dat u een infectie (ontsteking) aan de urineweg heeft. Hiervoor krijgt u medicijnen.