Bloeddrukmeting in rust

Om uit te sluiten dat de hoge bloeddruk gerelateerd is aan spanning, meten we uw bloeddruk gedurende 15 tot 30 minuten iedere 5 minuten. Dit gebeurt in een kamer waar u rustig alleen zit of ligt. Dit onderzoek geeft een betere indruk van uw bloeddruk dan een bloeddruk die eenmalig in de spreekkamer wordt gemeten.

Werkwijze bloeddrukmeting in rust

  • de patiënt neemt plaats op een onderzoekbank of in een relaxstoel
  • de bloeddrukmeter wordt ingesteld om iedere 5 minuten de bloeddruk te meten
  • na 15 tot 30 minuten is de bloeddrukmeting in rust voltooid
  • de behandeld specialist bespreekt de bloeddrukwaarden met u

Bloeddrukmeting in rust en Ziekenhuis Gelderse Vallei

Alle internisten in Ziekenhuis Gelderse Vallei beschikken over uitstekende basiskennis en hebben ervaring in het analyseren en behandelen van verhoogde bloeddruk.
Twee internisten hebben als aandachtsgebied vasculaire geneeskunde en bezitten specifieke kennis voor het analyseren en behandelen van de risicofactoren. Collega's overleggen indien nodig met hen of verwijzen patiënten met meer ingewikkelde bloeddrukproblematiek door. De vasculair geneeskundigen werken samen met collega's van het UMC Utrecht: zij hebben  gezamenlijk periodiek overleg en kunnen indien nodig, patiënten doorverwijzen voor specifieke diagnostiek, behandeling of deelname aan wetenschappelijk onderzoek. Ziekenhuis Geldserse Vallei is zelf bezig om een structuur op te zetten voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek (voor de patiënten die in aanmerking komen en geïnteresseerd zijn).