Bloedprikken

Bloedprikken in het ziekenhuis

Uw arts of verloskundige kan u vragen om uw bloed te laten prikken voor onderzoek. U krijgt dan een verwijzing.

Heeft u een verwijzing voor bloedprikken van een medisch specialist of verloskundige, dan vindt u deze digitaal in MijnZGV. 

Heeft u een verwijzing van uw huisarts voor bloedafname, dan heeft u een e-mail van uw huisarts ontvangen en kunt u via MijnZGV een afspraak maken.

Patiënt van de trombosedienst?

Bent u patiënt van de trombosedienst, kijkt u dan bij de trombosedienst voor de locaties en openingstijden van de trombosedienst.

Afspraak maken

Kies op welke locatie u wilt bloedprikken. Bekijk de locaties en openingstijden voor bloedprikken.

Voor alle locaties van Ziekenhuis Gelderse Vallei maakt u vooraf een afspraak, behalve als u een spoedaanvraag heeft. Hiervoor kunt u zonder afspraak naar locatie Ede of Veenendaal.

Hoe maakt u vooraf een afspraak?

(Houd hiervoor de gegevens van uw verwijzing bij de hand.)

  • Via MijnZGV, hiervoor heeft u een ZorgDomein-verwijzing nodig van bijvoorbeeld uw huisarts of verloskundige of een verwijzing van uw medisch specialist.

  • Via onze patiëntenservice (0318) 43 43 45. Ma t/m vrij van 8.00 - 16.30 uur. Helaas is het op dit moment erg druk bij de patiëntenservice. Het kan dus zijn dat u langer moet wachten totdat iemand u te woord kan staan. Kijk voor gunstige beltijden op 'Afspraak maken of wijzigen'. 

Het is mogelijk dat uw huisarts in overleg met een dienstdoende klinisch chemicus u met spoed verwijst om bloed te prikken. U hoeft dan geen afspraak te maken, maar kunt gewoon naar het ziekenhuis komen. Op uw labformulier staat aangegeven dat het spoed betreft. U krijgt dan voorrang.

Het kan zijn dat de medisch specialist of verpleegkundig specialist van Ziekenhuis Gelderse Vallei u verzoekt om bloed te prikken. U kunt dan:

Bloedprikken

  • Het bloedprikken zelf is meestal met een paar minuten gebeurd
  • Het laboratorium onderzoekt uw bloed
  • U krijgt de uitslag van uw arts of verloskundige
  • Voor kinderen gelden speciale afspraken. Ga naar bloedprikken bij kinderen

Neem het volgende mee als u uw bloed laat prikken:

  • uw actuele patiëntenpas van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Heeft u nog geen patiëntenpas of kloppen uw persoons- of verzekeringsgegevens niet meer? Maak dan een patiëntenpas of geef uw wijzigingen door. Dit kan bij de receptie of inschrijfbalie in de centrale hal. Doe dit vóór de bloedafname. 
  • uw mobiele telefoon met daarop het digitale aanvraagformulier. Deze staat in de MijnZGV-app
  • als u verwezen bent door uw huisarts of verloskundige de patiënteninformatie voor de verwijzing met daarin het ZorgDomein-nummer. Deze heeft u via een mail van uw verwijzer ontvangen.  
  • uw geldige identiteitskaart of paspoort

Voor sommige vormen van bloedprikken moet u nuchter zijn. Uw arts kan u vertellen of dit ook voor u geldt. Als u nuchter moet zijn, mag u niet meer eten, drinken en roken vanaf 22.00 uur op de avond vóór het bloedprikken. Water drinken mag wel.

Als er bloed overblijft, kunnen we dat in het laboratorium gebruiken voor onderzoek. We anonimiseren het bloed, zodat we niet meer kunnen zien dat het van u is. Wilt u niet dat wij uw bloed kunnen gebruiken voor onderzoek? Dan kunt u dit melden bij de medewerkers bij de bloedafname.

Inleveren lichaamsmateriaal

Afgifte van lichaamsmateriaal kan in Ede, Barneveld en Veenendaal zonder afspraak. Hiervoor geldt dat dit in Barneveld en Veenendaal alleen kan door personen zonder corona gerelateerde klachten.