Uw medisch specialist, huisarts of verloskundige kan u vragen om uw bloed te laten prikken voor onderzoek. U krijgt hiervoor dan een verwijzing.

 • (Houd hiervoor de gegevens van uw verwijzing bij de hand.)


 • Locaties voor bloedafname

Alle afnamelocaties vindt u rechts op deze webpagina. Voor alle locaties van Ziekenhuis Gelderse Vallei maakt u vooraf een afspraak!

Heeft u een verwijzing van uw huisarts voor bloedafname? Dan krijgt u een e-mail van uw huisarts met verdere instructies.

Het kan zijn dat de medisch specialist of verpleegkundig specialist van Ziekenhuis Gelderse Vallei u verzoekt om bloed te prikken. U kunt dan:

 • De polikliniekassistent vragen een afspraak voor u in te plannen bij de bloedafname
 • U kunt zelf een afspraak maken via MijnZGV  of het contactformulier op deze website.

Het is mogelijk dat uw huisarts in overleg met de dienstdoende klinisch chemicus u met spoed verwijst om uw bloed te laten prikken. U hoeft dan geen afspraak te maken, maar kunt gewoon naar het ziekenhuis komen. U meldt zich bij de balie, daar weten ze via de dienstdoende klinisch chemicus van uw komst.

Bent u patiënt van de trombosedienst? Kijk dan bij de trombosedienst voor de locaties en openingstijden van de trombosedienst.

Bloedprikken

 • Het bloedprikken zelf is meestal met een paar minuten gebeurd
 • Het laboratorium onderzoekt uw bloed
 • U krijgt de uitslag van uw arts of verloskundige
 • Voor kinderen gelden speciale afspraken. Ga naar bloedprikken bij kinderen

Neem het volgende mee als u uw bloed laat prikken:

 • uw actuele patiëntenpas van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Heeft u nog geen patiëntenpas of kloppen uw persoons- of verzekeringsgegevens niet meer? Maak dan een patiëntenpas of geef uw wijzigingen door. Dit kan bij de receptie of inschrijfbalie in de centrale hal. Doe dit vóór de bloedafname. 
 • uw mobiele telefoon met daarop het digitale aanvraagformulier. Deze staat in de MijnZGV-app
 • als u verwezen bent door uw huisarts of verloskundige de patiënteninformatie voor de verwijzing met daarin het ZorgDomein-nummer. Deze heeft u via een mail van uw verwijzer ontvangen.  
 • uw geldige identiteitskaart of paspoort

Voor sommige vormen van bloedprikken moet u nuchter zijn. Uw arts kan u vertellen of dit ook voor u geldt. Als u nuchter moet zijn, mag u niet meer eten, drinken en roken vanaf 22.00 uur op de avond vóór het bloedprikken. Water drinken mag wel.

Als er bloed overblijft, kunnen we dat in het laboratorium gebruiken voor onderzoek. We anonimiseren het bloed, zodat we niet meer kunnen zien dat het van u is. Wilt u niet dat wij uw bloed kunnen gebruiken voor onderzoek? Dan kunt u dit melden bij de medewerkers bij de bloedafname.

Inleveren lichaamsmateriaal

Afgifte van lichaamsmateriaal kan in Ede, Barneveld en Veenendaal zonder afspraak. Hiervoor geldt dat dit in Barneveld en Veenendaal alleen kan door personen zonder corona gerelateerde klachten.