Bloedprikken

Bloedprikken in het ziekenhuis

Uw arts of verloskundige kan u vragen om uw bloed te laten prikken voor onderzoek. U krijgt dan een verwijzing.

Afspraak maken

Kies op welke locatie van Ziekenhuis Gelderse Vallei of de Trombosedienst NederVeluwe u wilt bloedprikken. Bekijk de locaties en openingstijden voor bloedprikken.

Voor alle locaties van Ziekenhuis Gelderse Vallei maakt u vooraf een afspraak. Houd hiervoor de gegevens van uw verwijzing bij de hand.

 • Via MijnZGV, hiervoor heeft u wel een ZorgDomein verwijzing nodig van bijvoorbeeld uw huisarts of verloskundige. Met een verwijzing van uw medische specialist kan dit helaas niet (zie ook de video op deze pagina voor meer uitleg)

 • Via onze patiëntenservice (0318) 43 43 45. Ma t/m vrij van 8.30 - 17.00 uur. Helaas is het op dit moment erg druk bij het patiëntenservice. Het kan dus zijn dat u langer moet wachten totdat iemand u te woord kan staan. Kijk voor gunstige beltijden op 'Afspraak maken of wijzigen'. 

Ook op onze hoofdlocatie in Ede is het alleen mogelijk om op afspraak langs te komen. Daarom adviseren we u om altijd vooraf een afspraak te maken.

Het is mogelijk dat uw huisarts u met spoed verwijst om bloed te prikken. U hoeft dan geen afspraak te maken, maar kunt gewoon naar het ziekenhuis komen. Op uw labformulier staat aangegeven dat het spoed betreft. U krijgt dan voorrang.

Het kan zijn dat de medisch specialist of verpleegkundig specialist van Ziekenhuis Gelderse Vallei u verzoekt om bloed te prikken. U kunt dan:

 • De polikliniekassistent vragen een afspraak voor u in te plannen bij de bloedafname
 • U kunt zonder afspraak naar de bloedafname (locatie Ede). Mogelijk moet u dan wel langer wachten omdat mensen met een afspraak voorrang hebben
 • U kunt zelf een afspraak maken via MijnZGV, het contactformulier of telefonisch

Bloedprikken

 • Het bloedprikken zelf is meestal met een paar minuten gebeurd
 • Het laboratorium onderzoekt uw bloed
 • U krijgt de uitslag van uw arts of verloskundige
 • Voor kinderen gelden speciale afspraken. Ga naar bloedprikken bij kinderen

Neem het volgende mee als u uw bloed laat prikken:

 • uw actuele patiëntenpas van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Kloppen uw persoons- of verzekeringsgegevens niet meer? Geef uw wijzigingen dan door bij de receptie of inschrijfbalie. Doe dit vóór de bloedafname.
 • het aanvraagformulier voor het bloedonderzoek. Dit aanvraagformulier krijgt u van degene die het bloedonderzoek heeft aangevraagd. Bijvoorbeeld de huisarts of verloskundige.
 • uw geldige identiteitskaart of paspoort

Voor sommige vormen van bloedprikken moet u nuchter zijn. Uw arts kan u vertellen of dit ook voor u geldt. Als u nuchter moet zijn, mag u niet meer eten, drinken en roken vanaf 22.00 uur op de avond vóór het bloedprikken. Water drinken mag wel.

Als er bloed overblijft, kunnen we dat in het laboratorium gebruiken voor onderzoek. We anonimiseren het bloed, zodat we niet meer kunnen zien dat het van u is. Wilt u niet dat wij uw bloed kunnen gebruiken voor onderzoek? Dan kunt u dit melden bij de medewerkers bij de bloedafname.

Inleveren lichaamsmateriaal

Afgifte van lichaamsmateriaal kan in Ede, Barneveld en Veenendaal zonder afspraak. Hiervoor geldt dat dit in Barneveld en Veenendaal alleen kan door personen zonder corona gerelateerde klachten.