Bloedsuikerspiegel / HbA1c bepalen

Dit onderzoek is een HbA1c bepaling. Het HbA1c is een maat voor de gemiddelde bloedsuikerspiegel van de afgelopen 2 maanden. HbA1c wordt gemeten in het bloed en is een indicatie voor het al dan niet aanslaan van de behandeling. Dit onderzoek wordt door het laboratorium uitgevoerd. Uw behandelend arts of diabetesverpleegkundige bespreekt de uitslag met u.

HbA1c bepalen

Wanneer u diabetes mellitus heeft, wordt af en toe het HbA1c-gehalte in uw bloed bepaald. Dat is een gemiddelde van de bloedsuikerspiegel van 2 voorgaande maanden. De afkorting staat voor Hemoglobine A1c. Dat zijn versuikerde cellen van de rode bloedkleurstof. Hoe hoger het HbA1c-gehalte, hoe hoger de bloedsuikers de voorgaande maanden gemiddeld zijn geweest. De beste waarde voor het HbA1c is lager dan 53 mmol/mol.

Het HbA1c kan in het bloed worden gemeten. U gaat daarvoor naar het laboratorium van het ziekenhuis. Dit kan vóór uw afspraak bij de internist of diabetesverpleegkundige.

Mensen met diabetes hebben hogere glucosewaarden in het bloed dan gezonde mensen. De HbA1c-waarde ligt om die reden meestal boven de 42 mmol/mol. De beste waarde voor het HbA1c is lager dan 53 mmol/mol.
Bij mensen die hun bloed versneld afbreken of een aangeboren afwijkend hemoglobine gehalte (zeldzaam) hebben, kan het HbA1c niet betrouwbaar worden gebruikt als maat voor de diabetesregulatie.

Waarom is HbA1c belangrijk?

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de kans op complicaties door diabetes mellitus aanzienlijk kleiner is als het HbA1c-gehalte lager is. De beste waarde voor het HbA1c is lager dan 53 mmol/mol. Dat wil zeggen dat de bloedsuikers de afgelopen 2 maanden gemiddeld tussen de 6 en 9 mmol/l waren. Als de HbA1c-waarde hoger is, neemt de kans op oog-, zenuw- of nierschade toe.

Bepalen HbA1c-gehalte via een vingerprik

Het HbA1c-gehalte kan op 2 manieren worden gemeten. Het HbA1c kan worden bepaald via meting in het bloed. U wordt hiervoor door de laborante in de ader van de arm geprikt. De uitslag duurt enkele dagen. Het HbA1c kan tegenwoordig ook door middel van een vingerprik worden bepaald met behulp van een 'point-of-care-testing device'. Dit apparaat is alleen op onze locatie in Ede beschikbaar. Voordeel hiervan is dat de uitslag binnen 5 minuten bekend is en dat u deze bepaling vlak voor uw bezoek aan de arts kunt laten doen. Het is wel van belang dat uw arts geen andere bloedbepalingen heeft aangevraagd, waarvoor in de ader geprikt moet worden.