Bloedsuikerspiegel bepalen bij kinderen

De gemeten bloedsuikerspiegel (HbA1c) geeft een beeld van de gemiddelde hoeveelheid glucose in jouw bloed over de afgelopen 6 tot 8 weken. De resultaten van dit onderzoek voegen wij samen met jouw dagelijks gemeten glucose. Dit laat zien hoe jouw glucose gemiddeld genomen ingesteld staat. Dit onderzoek is dus een hulpmiddel om hier inzicht in te krijgen.

Bij kinderen zonder diabetes ligt de streefwaarde van de bloedsuikerspiegel tussen de 20 en 42 mmol/mol. Bij kinderen met diabetes is dat tussen de de 53 en 64 mmol/ mol.

Dit komt doordat kinderen met diabetes een hogere glucosespiegels in hun bloed hebben. Hierdoor blijft de glucose langer in de bloedbaan wat ervoor zorgt dat de glucose langer de tijd heeft om zich te binden aan een bepaald stofje: hemoglobine (HbA). 

Jouw bloedsuikerspiegel onderzoeken wij door een beetje bloed af te nemen. 

Bloedafname

De afname van het bloed wordt door de polikliniek-assistente van de polikliniek kindergeneeskunde gedaan voorafgaande aan de controleafspraak bij de kinderarts en diabetesverpleegkundige. Er wordt een vingerprik gedaan (dit kan met je eigen prikpen) en een flinke druppel bloed opgevangen in een speciaal buisje. Dit buisje gaat in de meetapparatuur. Na ongeveer 5 minuten is de uitslag bekend.