Continue glucosemeting diabetes (CGM)

CGM staat voor Continue Glucose Meting. Hierbij wordt continu de glucosewaarde in uw bloed gemeten. U moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om hiervoor in aanmerking te komen. Het diabetesteam beoordeelt of u in aanmerking komt voor CGM. Deze behandeling is niet voor iedereen geschikt.

Continu meten van glucosewaarden

Uw behandelend arts of diabetesverpleegkundige heeft een onderzoek bij u afgesproken voor het continu meten van de glucosewaarden in uw bloed met behulp van CGM. Meestal wordt dit gedaan bij mensen die al een insulinepomp gebruiken. Bij een aantal insulinepompen kunnen de glucosewaarden afgelezen worden op de pomp.

Draagbare glucosemonitor

Bij CGM draagt u een glucosemonitor (sensor) op uw lichaam. Het sensornaaldje dat hieraan vastzit, meet uw glucosewaarden. Tijdens deze metingen zijn de glucosewaarden zichtbaar. Een overzicht van de gemeten waarden kunt u uitlezen en beoordelen met een computerprogramma. De gegevens geven inzicht in de eventuele glucoseschommelingen in uw bloed zoals hoge en lage waarden en trends. De diabetesverpleegkundige of de vertegenwoordiger van de firma geeft instructie en start samen met u de CGM. De apparatuur wordt in bruikleen gegeven voor een vooraf bepaalde periode.

Bruikleenovereenkomst

Wij vragen u voor het starten van het onderzoek (bij de eerste afspraak) een bruikleenovereenkomst/ toestemmingsformulier te tekenen. U gaat akkoord met:

  • de voorwaarden en instructies voor gebruik
  • het opslaan van uw informatie in een beveiligde database

De monitor is erg kostbaar, gooi deze dus nooit weg!

Gegevens van de sensorwaarden zijn digitaal inzichtelijk voor de behandelaar van het ziekenhuis. Er wordt regelmatig geëvalueerd met u. De behandeling wordt indien nodig, hierop aangepast. Upload van de gegevens dient ten minste 1 keer per maand plaats te vinden. In de beginfase dient de upload wekelijks plaats te vinden tot in overleg met de diabetesverpleegkundige anders wordt besloten. U dient eerst zelf de bevindingen van de upload te analyseren en terug te koppelen aan de behandelaar.

Voorbereiding op continue glucosemeting

Wij raden u aan het vooraf meegegeven instructiemateriaal goed te bestuderen voor het eerste gebruik van de glucosemonitor. Indien er tijdens het dragen van de monitor een onderzoek bij de radiologie moet plaatsvinden, dient u deze  voor het onderzoek af te koppelen.

Meer informatie