Zelfcontrole diabetes

Bij zelfcontrole kunt u thuis door middel van een vingerprik uw glucosewaarde bepalen. Een te lage of te hoge glucosewaarde kan klachten geven.

Zelf een dagcurve maken

De diabetesverpleegkundige leert u zelf uw glucosewaarde in het bloed te controleren en een dagcurve te maken. Door de bloedglucose verdeeld over de dag te bepalen, krijgt u goed zicht op het verloop van uw bloedglucose. Is de waarde te hoog of te laag, dan kunt u tijdig bijsturen. U kunt een dagcurve maken waarbij u de waarde 4 keer of 8 keer bepaalt. In overleg met uw behandelaar beslist u welke dagcurve voor u het meest geschikt is.

4-punts

Een 4-punts dagcurve bestaat uit de volgende 4 metingen:

 • voor het ontbijt
 • voor het middageten  
 • voor het avondeten  
 • voor het slapen gaan

7-punts dagcurve

Een 7-punts dagcurve bestaat uit 7 metingen:

 • voor het ontbijt  
 • 1,5 uur na het ontbijt  
 • voor het middageten  
 • 1,5 uur na het middageten  
 • voor het avondeten  
 • 1,5 uur na het avondeten  
 • voor het slapen gaan

Zelf een glucosemeting doen

Bij de behandeling van diabetes mellitus wordt er gestreefd naar een glucosewaarde tussen de 4 en 8 mmol/l. De waarde meet u met een speciaal apparaatje: een bloedglucosemeter. Met een klein prikkertje prikt u in de zijkant van uw vinger. Vervolgens brengt u een druppeltje bloed op een teststrip in de meter. Binnen 5 seconden ziet u het meetresultaat. Instructie en gebruik kan per meter iets verschillen.

Keuze bloedglucosemeter

krijgt de bloedglucosemeter tijdens het eerste bezoek op de polikliniek. De keuze van een meter wordt mede bepaald door:

 • de vergoeding door de zorgverzekeraar
 • het gebruiksgemak  
 • de inzet voor therapie en uw mogelijkheden  
 • een mogelijke beperking van de handfunctie of het gezichtsvermogen

Uw meter wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Check de voorwaarden van uw zorgpolis.

Belangrijke aanwijzingen bij het meten

 • zorg voor schone, droge en warme handen. Vieze en vochtige handen kunnen de meting onzuiver maken. Daardoor krijgt u een te hoge of te lage uitslag
 • gebruik geen oude of verlopen strips. Strips die uit het potje zijn gehaald, mogen niet meer worden gebruikt. Gebruik ook geen strips die over de datum zijn. Oude strips kunnen een onbetrouwbare meting geven
 • gebruik lancetten maar 1 keer. Gebruik lancetten niet opnieuw. Uw vingertoppen kunnen anders onnodig beschadigd raken

Wat u eet en hoeveel u beweegt heeft direct invloed op de glucosewaarde in uw lichaam. En ook het tijdstip van eten en bewegen maakt uit. Bij diabetes is het de kunst om een zo gelijkmatig mogelijke hoeveelheid glucose in het bloed te krijgen en te houden. Dan voelt u zich het prettigst. Dat lukt als gezonde voeding, de juiste hoeveelheid insuline en voldoende bewegen met elkaar in evenwicht zijn.