Duplex onderzoek

Een duplex onderzoek is het echografisch afbeelden van bloedvaten en van de stroomsnelheid van het bloed door middel van een geluidssignaal (dopplersignaal). Om de stroomrichting van het bloed in een bloedvat te bepalen maakt men gebruik van een kleurentechniek.

Voorbereiding

Er zijn geen specifieke voorbereidingen noodzakelijk.

Het onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een KNF- of vaatlaborant. De huid wordt met wat gel ingesmeerd en er wordt een apparaat op de huid gezet. Door middel van geluidsgolven wordt het te onderzoeken bloedvat in beeld gebracht. De hals moet vrij zij van kleding en sieraden. Het onderzoek is niet pijnlijk en onschadelijk voor huid en weefsels in het lichaam.

De tijd die voor een onderzoek nodig is, is afhankelijk van het aantal bloedvaten dat onderzocht moet worden. Dit kan variëren van een kwartier tot ongeveer een half uur.

De uitslag van het onderzoek

De uitslag van het onderzoek hoort u van uw specialist.