Duplexonderzoek buikvaten

Bij een duplexonderzoek worden bloedvaten en stroomsnelheid van het bloed echografisch in beeld gebracht. Dit gebeurt door middel van een geluidssignaal (dopplersignaal). Om de stroomrichting van het bloed in een bloedvat te bepalen, maakt men gebruik van een kleurentechniek.

Dag van het onderzoek

U hoeft zich niet speciaal voor te bereiden op het onderzoek. U kunt plaatsnemen in de wachtkamer van de afdeling vaatdiagnostiek, ongeveer 5 minuten voor het onderzoek gepland staat. U hoeft zich niet te melden. De laborant komt u ophalen uit de wachtkamer. De laborant wijst u de kleedruimte en geeft aan welke kledingstukken u voor het onderzoek moet uittrekken.

Het onderzoek

De vaatlaborant voert het onderzoek uit. Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoeksbank. Uw huid wordt met wat gel ingesmeerd. Dan zet de vaatlaborant een apparaat op uw huid. Het te onderzoeken bloedvat wordt in beeld gebracht. Dit gebeurt door middel van geluidsgolven. Het onderzoek is niet pijnlijk en onschadelijk voor huid en weefsels in het lichaam.

De uitslag

Aansluitend aan het duplexonderzoek heeft u in de meeste gevallen een afspraak met de specialist. Dit is meestal de neuroloog of vaatchirurg. Hij of zij bespreekt de uitslag van het onderzoek met u.

Duur en plaats van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 30 tot 45 minuten. Het vindt plaats op de afdeling vaatdiagnostiek. U vindt deze afdeling in vleugel B op de begane grond, bestemming 86.

De afdeling

Op de afdeling vaatdiagnostiek werken 5 vaatlaboranten en 1 leerling. Zij werken nauw samen met de vaatchirurgen en Physician Assistant vaat. Dit is een medisch zorgprofessional die handelingen van een medisch specialist zelfstandig kan overnemen. De vaatchirurgen hebben ook spreekuur op in de spreekuur centra Veenendaal en Barneveld.