Duplexonderzoek buikvaten

Een duplexonderzoek is het echografisch afbeelden van bloedvaten en van de stroomsnelheid van het bloed door middel van een geluidssignaal (dopplersignaal). Om de stroomrichting van het bloed in een bloedvat te bepalen maakt men gebruik van een kleurentechniek.

Dag van het onderzoek

Voor het onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig. Vijf minuten voor de afgesproken tijd kunt u plaatsnemen in de wachtkamer van de afdeling vaatdiagnostiek, bestemmingsnummer 86 (op de begane grond in de B-vleugel). U hoeft zich niet te melden, de laborant komt u hier ophalen. De laborant wijst u de kleedruimte en geeft aan welke kledingstukken u voor het onderzoek uit moet trekken.

Het onderzoek

De vaatlaborant voert het onderzoek uit. Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoeksbank. Uw huid wordt met wat gel ingesmeerd en de vaatlaborant zet een apparaat op uw huid. Door middel van geluidsgolven wordt het te onderzoeken bloedvat in beeld gebracht. Het onderzoek is niet pijnlijk en onschadelijk voor huid en weefsels in het lichaam. De tijd die voor een onderzoek nodig is, is afhankelijk van de lengte en het aantal bloedvaten dat onderzocht moet worden. Dit kan variëren van 30 tot 45 minuten.

De uitslag

In de meeste gevallen heeft uw gelijk na het duplex onderzoek een afspraak op de polikliniek chirurgie met de vaatchirurg of behandeld specialist om de uitslag te bespreken.

Wie doen het onderzoek

Op de afdeling vaatdiagnostiek werken 5 vaatlaboranten en 1 leerling. Zij werken nauw samen met de vaatchirurgen en Physician Assistant vaat (dit is een medisch zorgprofessional die handelingen van een medisch specialist zelfstandig kan overnemen). Als u een afspraak heeft op de afdeling vaatdiagnostiek voor een duplex onderzoek, heeft u in de meeste gevallen een aansluitende afspraak met de vaatchirurg of behandeld specialist, om de uitslag te bespreken.