Echocardiografie

Een echocardiografie is een onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van ultra-geluidsgolven. De echo's van deze geluidsgolven worden weer opgevangen, en vertaald in beelden. Tijdens het maken van de echo wordt er vooral gekeken naar de pompfunctie van het hart, de werking van de hartkleppen en aanwijzingen voor vocht in het hartzakje.

Het onderzoek wordt door een cardioloog of een echolaborant uitgevoerd en daarna door de cardioloog beoordeeld.

Voorbereiding

Er zijn voor dit onderzoek geen speciale voorbereidingen nodig. U kunt gewoon eten en eventuele medicijnen gebruiken tenzij uw specialist anders heeft aangegeven.

Dag van het onderzoek

Het onderzoek wordt afgenomen op de afdeling hartfunctie, vleugel A, begane grond, bestemming 34. De cardioloog of echolaborant komt u uit de wachtruimte ophalen.

Het onderzoek

De cardioloog of echolaborant zal u vragen uw bovenlichaam te ontbloten en op uw linkerzij met de linkerhand onder het hoofd en de rechterarm op de heup op een onderzoeksbank te gaan liggen. Er wordt een gelei op de borst aangebracht. Hiertegen wordt een transducer (microfoon) gehouden, die de geluidsgolven uitzendt. Door deze transducer op verschillende plaatsen op de borst te houden, worden verschillende delen van het hart op een monitor zichtbaar. U kunt via een spiegel zelf meekijken op de monitor hoe het hart beweegt. Er wordt geen gebruik gemaakt van röntgenstralen. Het onderzoek is niet gevaarlijk en is niet pijnlijk en duurt ongeveer een half uur.

Contrast echo

Soms wordt er gebruik gemaakt van contrast tijdens het maken van een echo. Er wordt dan een infuusnaald in de arm aangebracht. Via deze naald wordt fysiologisch zout en een beetje bloed van de patiënt zelf ingespoten. Tijdens het inspuiten worden beelden gemaakt. Meteen na het onderzoek wordt de infuusnaald weer verwijderd.

Uitslag

De resultaten van het onderzoek worden bekend gemaakt tijdens uw volgende afspraak met uw behandelend specialist op de polikliniek, of op de verpleegafdeling, als u opgenomen bent.

Risico's

Aan dit onderzoek zijn geen risico's verbonden.

Vragen

Als u nog vragen heeft over het onderzoek, stelt u die dan gerust aan de cardioloog of de echolaborant die bij het onderzoek aanwezig is. U kunt ook op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur bellen naar de afdeling hartfunctie, (0318) 43 53 61.