ENG, onderzoek evenwichtsorgaan

ENG staat voor elektronystagmografie. Dit onderzoek meet een stoornis in het evenwichtsorgaan. Deze liggen diep achterin onze oren. Als we ze prikkelen, ontstaan er specifieke oogbewegingen: de nystagmus. We meten ze met een videobril. Het onderzoek duurt 1,5 uur.

Voorbereiding

Draag geen oogschaduw, mascara of eyeliner. Dit kan de registratie van de oogbewegingen verstoren. Draagt u contactlenzen? Het kan zijn dat we u vragen ze uit te doen.

Het ENG-onderzoek

U neemt plaats op een speciale stoel en krijgt een videobril op. Deze is verbonden met een monitor waarop we de metingen zien. Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen:

  • het volgreaktie-onderzoek: u kijkt naar bewegende en verspringende kruizen en balken
  • het draaistoelonderzoek: de stoel draaien we een aantal keren langzaam, waarbij u niets ziet
  • het positieonderzoek: we leggen u in verschillende houdingen op een onderzoeksbank
  • het calorisch onderzoek: u krijgt een oorspoeling van steeds 30 seconden met warm en koud water

Sommige mensen worden een beetje duizelig van het onderzoek.

Bevrijdingsmanoeuvres

Een specifieke vorm van duizeligheid (BPPD) is soms eenvoudig te behandelen via speciale bewegingen. De meest gebruikte vorm is de Epley Manoeuvre [LINK]. Als het mogelijk is, kunnen we deze bewegingen tijdens het ENG-onderzoek gelijk doen.

De uitslag van het ENG-onderzoek

Het ENG-onderzoek valt onder een gezamenlijke polikliniek van KNO, neurologie en longgeneeskunde. Zijn er meerdere onderzoeken nodig, dan krijgt u ze allemaal op 1 dag.  Aan het einde van de dag bespreken de neuroloog, de longarts en de KNO-arts eerst gezamenlijk uw klachten en de de resultaten van onderzoek(en). Uw specialist bespreekt de uitslagen daarna met u en adviseert een mogelijke behandeling.