Glucose thuismeter controle

Ziekenhuis Gelderse Vallei biedt gebruikers van glucose thuismeters de mogelijkheid voor een controle van hun meter. Deze controle wordt kosteloos uitgevoerd en gebeurt in combinatie met de bloedafname ten behoeve van het jaarlijkse ‘groot’ diabetesonderzoek.

Wanneer u gebruik wilt maken van een thuismetercontrole is bet belangrijk dat u dit bij uw huisarts aangeeft. De huisarts noteert dit bij de aanvraag voor het laboratorium.

Afspraak maken

Wanneer u een aanvraag heeft voor de controle en bloedafname, kunt u, tussen 8:00-17:00 uur, een telefonische afspraak maken bij het Patiëntenservice van het ziekenhuis (0318-434345). Vermeldt duidelijk dat u een afspraak wilt maken voor de bloedafname samen met de thuismetercontrole!

Voor de bloedafname in combinatie met de thuismetercontrole, kunt u tussen 8:00 en 11:00 uur terecht bij een van de bloedafname poliklinieken van Ziekenhuis Gelderse Vallei (Ede, Wageningen, Veenendaal (Spoorlaan 5) en Barneveld).

Wat gebeurt er tijdens de controle?

Tijdens de controle wordt naar 2 onderdelen gekeken:

  • de handelingen voorafgaande aan de meting

  • het verschil in resultaat tussen uw meter en de meter in de polikliniek


Meebrengen naar de controle

  • uw glucosemeter

  • (het potje met) de in gebruik zijnde strips

  • de aanvraag voor het bloedonderzoek

  • uw actuele patiëntpas van Ziekenhuis Gelderse Vallei

  • uw geldige identiteitskaart of paspoort

Tijdens de controle meet u zelf uw glucose met behulp van uw meter en strips. De medewerker van de polikliniek meet met het bloed uit dezelfde vingerprik de glucose op de ziekenhuismeter. Wanneer het verschil tussen uw meter en die van het ziekenhuis te groot is, adviseren wij u om contact op te nemen met de praktijkondersteuner of diabetesverpleegkundige van uw huisarts.