Glucosemeting Ipro 2 (diabetes)

De glucosesensor (Ipro2) meet continu uw glucose en slaat de waarden op. De glucosesensor kan achteraf door de diabetesverpleegkundige worden uitgelezen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een diabetesverpleegkundige. Zij bespreekt het onderzoek samen met de diëtist en internist. Uw behandelend internist zal de uitslag met u bespreken.

Wat is een glucosesensor Ipro 2?

Uw behandelend arts of diabetesverpleegkundige heeft een onderzoek met u afgesproken voor het continu meten van de glucosewaarden met behulp van de glucosesensor Ipro 2.

De Ipro 2 is een glucosesensor die u op uw lichaam draagt. Het sensornaaldje zit onderhuids en meet continu uw glucosewaarden. Tijdens deze metingen zijn de glucosewaarden niet zichtbaar. U draag de sensor 5 tot 7 dagen. De glucosesensor kan uw arts (en u zelf) meer inzicht geven in de oorzaak van eventuele glucoseschommelingen in uw bloed. De arts kan de glucosesensor ook inzetten wanneer uw HbA1c waarde (gemiddelde bloedsuiker) onverklaard hoog is, of wanneer hij vermoedt dat er hypoglycemieën (lage bloedsuikers) optreden die u niet goed voelt aankomen.

De diabetesverpleegkundige plaatst de glucosesensor en zal hem na 5 tot 7 dagen weer bij u verwijderen.

Het onderzoek bestaat uit 3 afspraken:

  • inbrengen van de Ipro 2 en uitleg over het onderzoek en gebruik van de (bruikleen)materialen
  • inleveren van de Ipro 2, het voedingsdagboek en de glucosemeter
  • bespreken van de uitslag met internist en/of diabetesverpleegkundige

Wij vragen u voor het starten van het onderzoek (bij de eerste afspraak) een toestemmingsformulier te tekenen.
U gaat door het tekenen hiervan akkoord met:

  • de voorwaarden en instructies voor gebruik
  • het opslaan van uw informatie in een beveiligde database

De monitor is erg kostbaar, gooi deze dus nooit weg!

Voorbereiding op het onderzoek

U kunt gewoon eten, drinken, sporten en medicijnen gebruiken. Wij raden u aan om uw normale levenspatroon aan te houden in de periode dat u de sensor draagt.

Belangrijk!

U kunt beter een nieuwe afspraak maken als:

  • u grieperig of verkouden bent: de glucosewaarden kunnen hierdoor afwijken
  • er tijdens het dragen van de monitor een onderzoek bij de afdeling radiologie moet plaatsvinden (wanneer u de monitor al draagt, dient deze voordien afgekoppeld te worden)

U kunt de afspraak verzetten via de diabetesverpleegkundige.