Incontinentie- en blaasonderzoek bij kinderen

Het spreekuur op de kurkdroog polikliniek is bedoeld voor kinderen en jongeren van 4-18 jaar die problemen hebben met plassen. Het gaat hierbij om problemen waarbij eerdere behandelingen niet genoeg hebben geholpen. Het onderzoek richt zich op incontinentie en blaasproblemen bij kinderen.

Op het spreekuur

Tijdens de eerste afspraak op de kurkdroog polikliniek doen we altijd de volgende onderzoeken:

  • wegen
  • lengte meten
  • bloeddruk meten
  • 3 keer plassen op de computerwc
  • 3 keer een echo van de blaas
  • soms doen we daarna nog urineonderzoek, bloedonderzoek of een echo van nieren en urinewegen

Tijdens de controles die daarna volgen moet uw kind vrijwel altijd plassen op de computerwc. Ook krijgt hij of zij dan vrijwel altijd een blaas-echo. Als het nodig is worden op indicatie andere onderzoeken herhaald.

Blaasdagboek

Na de eerste afspraak heeft u samen met uw kind een afspraak bij de urotherapeut. Hij of zij kijkt wat er precies aan de hand is. Het is belangrijk om thuis het blaasdagboek goed in te vullen en dit mee te nemen naar de afspraak. Daarna krijgt uw kind een lichamelijk onderzoek door de kinderarts.

Uroflowmetrie

Om inzicht te krijgen in het plasgedrag van uw kind, plast uw kind op een speciale wc: de uroflowmeter. In deze wc zit een weegschaaltje dat de urinestraal meet. Het is belangrijk dat uw kind met een volle blaas naar het spreekuur komt. Zo kan hij of zij een flinke plas doen. Als dit niet lukt, krijgt uw kind voldoende te drinken om alsnog te kunnen plassen.

Echo van de blaas

Een paar minuten na de uroflowmetrie maakt de urotherapeut een echo van de blaas. Dit is om te kijken of de blaas helemaal leeg is na het plassen. Tijdens de echo ligt uw kind op een onderzoekstafel. Hij of zij krijgt wat gel op de onderbuik. Dit kan een beetje koud aanvoelen. Vervolgens beweegt de urotherapeut de tranceducer van het echoapparaat over de onderbuik om de blaas in beeld te krijgen.

Urineonderzoek

De kinderarts of urotherapeut kan tijdens het spreekuur aan uw kind vragen om nog een keer te plassen. Dat is om wat urine in te leveren voor laboratoriumonderzoek. Op het laboratorium wordt onderzocht of er bacteriën in de urine van uw kind zitten.

Start van behandeling

Daarna gaan u en uw kind naar huis. U wordt gebeld als het behandelplan klaar is. We maken dan een nieuwe afspraak om de behandeling van incontinentie bij kinderen te starten.