Inspanningsonderzoek

Tijdens dit onderzoek wordt gekeken hoe uw hart reageert op inspanning. U gaat fietsen op een hometrainer, waarbij uw hartfilmpje (ECG) wordt geregistreerd. Een ECG is een registratie van de elektrische activiteit van het hart. Het onderzoek duurt in totaal een half uur.

Voorbereiding thuis

Voor het onderzoek dient u een maaltijd te hebben genuttigd, omdat we dit onderzoek niet kunnen uitvoeren als u nuchter bent. Ook kunt u medicijnen gewoon innemen, tenzij uw arts anders heeft aangegeven. Wilt u uw medicijnlijst meenemen naar het ziekenhuis?

Voor het onderzoek is het prettig om gemakkelijk zittende kleding of sportkleding te dragen. Als u een acute (infectie)ziekte of koorts heeft, kan het onderzoek niet doorgaan. Wilt u dan bellen naar de afdeling hartfunctie en een nieuwe afspraak maken?

Het onderzoek

Het onderzoek vindt plaats op de hartfunctie. Deze bevindt zich in Ede op vleugel A, begane grond, bestemming 34 en in het spreekuurcentrum Veenendaal, in wachtruimte 2. Een hartfunctielaborant komt u ophalen uit de wachtkamer. Het is niet toegestaan voor een partner of begeleider om bij het onderzoek aanwezig te zijn. In geval van medicijn gebruik of pijnklachten meldt u dit voor het onderzoek aan de hartfuctielaborant.

Voorbereiding

Eerst wordt een hartfilmpje (ECG) gemaakt. De hartfuctielaborant vraagt u uw bovenlichaam te ontbloten. Als u een BH draagt, dan kunt u deze aanhouden. Daarna gaat u op de onderzoeksbank liggen. Op uw borst worden een aantal zuignapjes (elektroden) geplaatst, voor het maken van een ECG. Als het ECG gemaakt is, neemt u plaats op de fiets. Om uw arm krijgt u een bloeddrukband. Op uw borst en rug plaatst de hartfuctielaborant elektrodes voor het ECG. Soms is het nodig om wat borsthaar weg te scheren.

Verloop van het onderzoek

U begint met fietsen. Tijdens het fietsen is er continue ECG bewaking en regelmatig wordt uw bloeddruk gemeten. De hartfunctielaborant vraagt u om een bepaalde trapsnelheid aan te houden. Dit kunt u zien op het stuur aan de hand van gekleurde lampjes. Langzaam wordt de weerstand verhoogd, waardoor het fietsen steeds meer inspanning vraagt. Krijgt u klachten, bijvoorbeeld pijn op de borst, dan geeft u dit direct aan bij de hartfunctielaborant. Als het onderzoek is afgelopen verwijdert de hartfunctielaborant de zuignapjes van uw lichaam en de bloeddrukband van uw arm. U kunt zich wat opfrissen bij de wastafel en uw kleding weer aantrekken. De hartfunctielaborant vraagt u nog ongeveer tien minuten uit te rusten in de wachtkamer.

Risico's

Het inspanningsonderzoek is over het algemeen een veilig onderzoek. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie loopt u meer of minder risico op bepaalde complicaties zoals bijvoorbeeld ritmestoornissen of hartinfarct. Voor meer informatie over deze complicaties verwijzen wij u naar uw behandeld arts.

Uitslag

De uitslag krijgt u van de medisch specialist bij wie u onder behandeling bent, op de polikliniek of op de verpleegafdeling als u opgenomen bent. Indien u rechtstreeks via uw huisarts bent verwezen, kunt u na vijf dagen contact opnemen met uw huisarts voor de uitslag. Hierna wordt als dat nodig is een behandelplan gemaakt.

Vragen

Als u nog vragen heeft, kunt u deze stellen aan de laborant die bij het onderzoek aanwezig is. U kunt op werkdagen tussen 08.30 -17.00 uur ook bellen naar de afdeling hartfunctie.

  • Locatie Ede: (0318) 43 53 61
    • Locatie Veenendaal: (0318) 43 32 40