Jaarcontrole diabetes

U krijgt 1 keer per jaar een uitgebreide controle. Bij deze jaarcontrole doen we extra onderzoek naar mogelijk complicaties en risicofactoren voor hart-en vaatziekten. Ook horen we graag van u hoe u met uw diabetes omgaat. Bij de jaarcontrole heeft u een afspraak bij de internist en de diabetesverpleegkundige.

Onderzoeken voorafgaand aan de jaarcontrole

Ongeveer 2 weken voor uw afspraak krijgt u uitnodigingen voor:

 • een bloedonderzoek
 • een urineonderzoek

Uw afspraak bij de internist

Met de internist bespreekt u:

 • de uitslagen van het bloed- en urineonderzoek
 • uw bloeddruk
 • de conditie van uw ogen, nieren en voeten
 • uw behandeldoelen en verdere afspraken
 • overige zaken

Uw afspraak bij de verpleegkundige

Met de diabetesverpleegkundige bespreekt u:

 • de huidige algemene situatie
 • uw zelfmanagement
 • uw leefstijl
 • eventuele complicaties
 • behandeldoelen en afspraken voor het komende jaar
 • overige zaken

De verpleegkundige kijkt onder andere uw voeten na en de plaatsen op het lichaam waar u insuline injecteert. Ook controleert zij uw diabeteshulpmiddelen. Neem daarom uw insulinepennen, insulinenaaldjes en uw bloedglucosemeter mee naar de afspraak.

Het oogonderzoek vindt plaats bij uw oogarts in de Bergman Clinics. Dit onderzoek kan helaas niet worden gecombineerd met uw jaarcontrole in het ziekenhuis.