Kantelproef

Via een kantelproef proberen we een korte bewusteloosheid te registreren. We meten uw hartslag, bloeddruk en hersenfunctie om achter de oorzaak van de wegrakingen te komen. De uitvoering van het onderzoek kan per persoon wisselen. Het onderzoek duurt ongeveer 1 uur.

Voorbereiding onderzoek

U mag gewoon eten, drinken en medicijnen gebruiken, tenzij uw arts anders heeft aangegeven. Zorg dat uw haar droog en schoon is. Gebruik géén haarlak, versteviging, gel of crème.

Verloop van de kantelproef

Tijdens de kantelproef krijgt u een EEG om de activiteit van de hersenen te meten. Hiervoor plakt de KNF-laborant 9 elektrodes op uw hoofd. Uw hartslag en bloeddruk meten we via een speciaal kokertje dat we op uw vinger plaatsen. Het is verbonden met een kastje aan uw pols. Via dit kastje zien we uw bloeddruk per hartslag op een monitor. Tijdens de proef maken we video-opnames.

Het kantelen

U ligt 5 tot 10 minuten rustig op de kanteltafel, zodat uw lichaam totaal tot rust komt. Daarna kantelt de tafel, zodat u bijna rechtop komt te staan. U blijft ongeveer 20 minuten in deze houding staan. Als u in deze fase onwel wordt, meld dit dan aan de laborant. De laborant controleert continu alle signalen. Hij of zij bepaalt of het nodig is om u eerder terug te kantelen. Soms is het niet nodig om door te gaan tot u wegraakt. Dan hebben we al voldoende informatie verzameld over de oorzaak van uw wegrakingen.

Een wegraking

Er is veel ervaring met kantelproeven. Het onderzoek is veilig, maar het kan beangstigend zijn om een wegraking te krijgen. Raakt u inderdaad kort bewusteloos tijdens de kantelproef, dan vragen we u na te gaan of dit net zo verliep als de wegrakingen die u normaal heeft. Is dat het geval, dan kunnen we ervan uitgaan dat de spontane wegrakingen van dezelfde aard zijn als die bij de kantelproef.

Tip

Misschien heeft een huisgenoot een keer gezien dat u even wegraakte. Het is nuttig om hem of haar naar het onderzoek mee te nemen, zodat hij of zij kan beoordelen of de wegraking 'natuurlijk'  was. Als u na de spontane wegrakingen erg moe of aangeslagen bent, is dat na de kantelproef waarschijnlijk ook zo. Houd hier rekening mee voor bezigheden de rest van de dag en bij vervoer terug naar huis.

Na het onderzoek

U ontvangt de uitslag van het onderzoek van uw neuroloog of behandelend arts.

Kantelproef en Ziekenhuis Gelderse Vallei

Ziekenhuis Gelderse Vallei doet al meerdere jaren onderzoek naar reflex syncope. De kantelproef is een zeer uitgebreide test, waarbij we nauwkeurig kijken naar:

  • hersenfunctie
  • bloeddruk
  • hartslag

De hele proef nemen we op video op, zodat het beeldmateriaal de metingen kan ondersteunen.