Neuropsychologisch onderzoek

Tijdens een neuropsychologisch onderzoek (NPO) wordt onderzocht hoe de hersenen functioneren en welke relatie er is met het gedrag dat iemand vertoont.

Ook de gevolgen van hersenbeschadigingen en het behandelen van (niet aangeboren) stoornissen horen bij dit domein. De neuropsycholoog onderzoekt onder andere hoe functies als taalverwerking, motoriek en emoties door de hersenen worden uitgevoerd. Daarnaast wordt in kaart gebracht hoe het staat met hersenfuncties als concentratievermogen, reactiesnelheid, werktempo, geheugen, leren, planning en ruimtelijk inzicht.

Het onderzoek bestaat uit een gesprek en een serie testen. In het gesprek gaat de neuropsycholoog in op de voorgeschiedenis en de klachten die er nu zijn. De resultaten van die onderzoeken gebruikt hij om de diagnose te stellen en te bepalen welke behandeling nodig is.