Voorbereiding totale heup operatie, actief herstel

Tijdens de afspraak 'actief herstel' worden uw fysieke mogelijkheden, gezondheid en thuissituatie in kaart gebracht. We proberen de zorg zoveel mogelijk af te stemmen op uw mogelijkheden en wensen. Het uitgangspunt hierbij is om thuis weer zo snel en actief mogelijk te herstellen.

Werkwijze actief herstel

Voorafgaand aan de afspraak 'actief herstel' vult u thuis de vragenlijsten PROM en fysiotherapie in. Deze vindt u in uw e-Zorg of heeft u op papier meegekregen bij uw polikliniekbezoek aan de orthopeed. U verstuurt de ingevulde vragenlijsten via de computer of neemt de papieren mee naar uw afspraak 'actief herstel'.

Om u zo goed mogelijk voor te bereiden krijgt u in een kleine groep uitleg over de operatie en het herstelproces. Tevens krijgt u advies hoe u tot de operatie zo goed mogelijk kunt blijven functioneren en bewegen. Ook leert u hoe u krukken of een ander hulpmiddel kunt gebruiken. Vervolgens wordt uw fitheid in kaart gebracht door middel van enkele testen. Aan de hand van de testuitslagen en de ingevulde vragenlijsten krijgt u een advies over uw hersteltraject. Dit duurt ongeveer 1 uur.

Aan dit fysiotherapeutisch consult in het ziekenhuis zijn mogelijk kosten verbonden. Vraag dit na bij uw ziektekostenverzekeraar. De verpleegkundige bespreekt met u de opname en stelt u nog enige vragen. Verder wordt met u de operatiedatum afgesproken.

Loophulpmiddelen

Na de operatie gaat u 6 tot 12 weken gebruikmaken van een loophulpmiddel. Dit kunnen krukken zijn; soms wordt een looprek of rollator geadviseerd. U kunt deze middelen huren/kopen bij de thuiszorgwinkel. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn. U moet het hulpmiddel ophalen vlak voor de opname en meenemen naar het ziekenhuis als u geopereerd wordt. Als u voor de operatie met de krukken wilt oefenen of wandelen kunt u ze meenemen naar de fysiotherapiebijeenkomst vóór de operatie. Als u geen krukken heeft bij deze bijeenkomst, wordt er geoefend met krukken van het ziekenhuis.

PROM vragenlijst

De fysiotherapeut neemt met u de ingevulde PROM vragenlijst door. Deze lijst doorloopt u 3 keer! De eerste keer vóór de operatie bij de fysiotherapeut, vervolgens 3 maanden na de operatie tijdens een telefonisch consult èn 12 maanden na uw operatie met de orthopeed. De afspraken hiervoor worden voor u geregeld.

Revalideren in de thuissituatie of instelling?

De meeste mensen kunnen zich na de operatie weer thuis redden met enkele aanpassingen als krukken, een verhoogde toiletbril en/of een rugzakje. Dit is mede afhankelijk van factoren als uw algemene gezondheid, uw thuissituatie en de aanwezigheid van een partner of mantelzorger. Ook uw fysieke gesteldheid speelt een rol. Als u voor de operatie nog redelijk fit bent en veel zelf kunt, is de kans groter dat u na de operatie sneller uw dagelijkse activiteiten op kunt pakken. De fysiotherapeut zal uw fysieke fitheid beoordelen en op basis daarvan een advies geven voor het natraject.

Nieuwe heup en knie preoperatief onderzoek en Ziekenhuis Gelderse Vallei

'Actief herstel' is het zorgpad ontwikkeld voor mensen die in Ziekenhuis Gelderse Vallei een heupprothese krijgen. Centraal staat het herstel op maat. We streven ernaar de zorg zo goed mogelijk op uw persoonlijke situatie af te stemmen. Actief herstel helpt u om zo snel mogelijk weer op de been te zijn.

Actief Herstel screening
Actief Herstel screening
Afspelen
Actief Herstel