Onderzoek naar lichamelijke afwijkingen (prenatale screening)

Prenatale screening is onderzoek tijdens de zwangerschap. Met prenatale screening kun je je ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal afwijkingen en aandoeningen. Je kan kiezen voor prenatale screening op Down-, Edwards- en Patausyndroom en het structureel echoscopisch onderzoek (of 20 wekenecho). Dit onderzoek wordt aangeboden aan iedere zwangere vrouw.

Wanneer krijgt u prenatale screening?

U bepaalt zelf of u gebruik wilt maken van prenatale screening. En of u daarna vervolgonderzoek wilt laten doen. Ook als u wel of juist geen informatie over deze onderzoeken wilt, kunt u dit aangeven.

Soorten prenatale screeningstesten

Er zijn 3 prenatale screeningstesten waarvan u gebruik kunt maken:

  • combinatietest
  • NIPT
  • 20 weken echo

Hieronder leest u wat deze testen inhouden.

Combinatietest

De combinatietest berekent de kans dat uw kind het syndroom van Down, Patau of Edwards heeft. Deze test geeft geen 100% zekerheid. De combinatietest bestaat uit 2 onderdelen:

  • een echo waarbij de plooi in de nek van de foetus wordt opgemeten
  • bloedonderzoek bij de zwangere vrouw

Dit onderzoek wordt al vroeg in de zwangerschap gedaan. Uw verloskundige of gynaecoloog zal u bij het intakegesprek vragen of u meer wilt weten over deze screening. Vraag bij uw zorgverzekeraar na of zij de kosten van de combinatietest vergoeden.

NIPT

Bij de NIPT wordt het bloed van de moeder in het laboratorium getest. Hiermee wordt meer duidelijkheid verkregen of het ongeboren kind het syndroom van Down, Patau of Edwards heeft. Maar ook deze test geeft geen 100% zekerheid. De NIPT is voor iedere volwassen vrouw beschikbaar. U moet er wel voor betalen.

20 weken echo

Met de 20 weken echo wordt gecontroleerd of uw ongeboren kind ernstige, aangeboren lichamelijke aandoeningen heeft. We onderzoeken een aantal zaken:

  • de ontwikkeling van de organen van de baby
  • of de baby goed groeit
  • of er voldoende vruchtwater is
  • de ligging van de placenta

De 20 weken echo wordt gemaakt in FARA verloskundig & prenataal centrum in Ede. Indien er een medische reden is, zal de 20 weken echo op de polikliniek gynaecologie worden gedaan door een van de gespecialiseerde gynaecologen. Ook als er bij FARA een afwijking wordt gevonden bij de 20 weken echo, verwijzen zij door naar onze polikliniek gynaecologie.

Vergoeding

De combinatietest en de NIPT test worden beiden niet vergoed. De 20 weken echo wordt wel vergoed vanuit de basisverzekering. Kijk voor meer informatie op de website onderzoekvanmijnongeborenkind.nl.