Provocatietest

Met een provocatietest onderzoeken we of u allergisch bent voor een bepaald medicijn of voedingsmiddel. Via een infuus krijgt u medicijnen toegediend. Daarmee lokken we een bepaalde reactie uit. Tijdens de test houden we u steeds nauwkeurig in de gaten.

Voor de provocatietest

U wordt opgenomen op de afdeling medium care. Hier blijft u een dag. Op de dag van opname moet u nuchter zijn. Vanaf 6 uur voor de opname mag u niets meer eten. Vanaf 2 uur voor de opname mag u niets meer drinken. Heeft u toch iets gegeten of gedronken? Dan kan het onderzoek niet doorgaan.

Tijdens de provocatietest

U krijgt 2 infusen ingebracht. Soms krijgt u ook een infuus waarmee we uw bloeddruk en hartslag kunnen controleren. Via het infuus krijgt u medicijnen toegediend. Dit begint altijd met een lage dosering. Zolang u geen allergische reacties krijgt, hogen we de dosering steeds verder op. De uitslag en gevolgen van de provocatietest bespreekt uw dermatoloog met u.

Controle tijdens de provocatietest

Tijdens de provocatietest houden we u nauwlettend in de gaten. U mag de afdeling daarom niet verlaten. We meten onder andere de bloeddruk, de polsslag en de lichaamstemperatuur. Ontstaat er een plotselinge forse afwijking of allergische reactie? Dan wordt altijd een arts gewaarschuwd. Als het nodig is, stoppen we (tijdelijk) met de test. Allergische reacties kunnen zijn: huidafwijkingen, roodheid, jeuk, zwelling van slijmvliezen, benauwdheid, lage bloeddruk en shock.

Na de provocatietest

De eerste 24 uur na de provocatietest mag u niet sporten en andere lichamelijke inspanningen leveren.