Renografie

Renografie is een nieronderzoek. Het doel van het onderzoek is het in beeld brengen van de nierfunctie.

Voorbereiding renografie

Sommige medicijnen, zoals plastabletten, kunnen de uitslag van het onderzoek beïnvloeden. Uw specialist kan u precies vertellen hoelang u bepaalde medicijnen niet mag innemen. Neem bij onduidelijkheid contact op met de afdeling nucleaire geneeskunde. Verder zijn er geen voorbereidingen nodig, u kunt normaal eten en drinken.

Verloop van het onderzoek

U krijgt een half uur voor het maken van de foto's 500 ml water te drinken.

Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug op een onderzoekstafel. De medisch nucleair werker spuit via een infuus een kleine hoeveelheid radioactieve stof in een ader in uw arm. Deze stof heeft geen bijwerkingen en is niet schadelijk. Direct na de injectie worden gedurende 35 minuten foto's gemaakt. Het is belangrijk dat u tijdens het maken van de foto's stil blijft liggen. Na het onderzoek wordt gevraagd om uit te plassen in een maatbeker.

De totale duur van het onderzoek is ongeveer 1,5 uur.

Zwanger of borstvoeding?

Bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan van tevoren contact op met onze afdeling.

Belangrijk om te weten

Heeft u in de 2 dagen vóór dit onderzoek een röntgenonderzoek gehad waarbij contrastvloeistof is gebruikt? Neem dan contact op met de afdeling nucleaire geneeskunde.