Sigmoïdescopie (endeldarmonderzoek)

Een sigmoïdoscopie is een kijkonderzoek van de endeldarm en het laatste gedeelte van de dikke darm. Voor het onderzoek wordt gebruikgemaakt van een endoscoop. Dit is een flexibele slang met aan het uiteinde een klein lampje en een camera.

Endeldarmonderzoek en Ziekenhuis Gelderse Vallei

Uw behandelend arts heeft met u afgesproken om een endeldarmonderzoek (sigmo) te verrichten. Dit is een inwendig onderzoek van het laatste gedeelte van de dikke darm en de endeldarm. Dit onderzoek wordt door een MDL-arts, internist of gespecialiseerd verpleegkundige uitgevoerd en beoordeeld. Het onderzoek vindt plaats op de functieafdeling maag-, darm- en leverziekten.

Tijdens het endeldarmonderzoek

De arts brengt de endoscoop in via de anus. Het onderzoek kan onplezierig zijn. Het duurt circa 15 minuten. U wordt op de functieafdeling maag-, darm- en leverziekten ontvangen en begeleid door een endoscopieverpleegkundige.

Voorbereiding onderzoek

Wanneer u ijzertabletten gebruikt, moet u met de inname hiervan 5 dagen voor het onderzoek stoppen. Een halfuur voor het onderzoek krijgt u 2 klysma's om de darmen goed schoon te maken.